Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів

  • Файл формата pdf
  • размером 12,03 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів
Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2009. -194 с.
Посібник містить теоретичний матеріал, задачі та методику їх розв"язування з використанням сучасних комп"ютерних програм, перелік рекомендованої літератури.
Для студентів вищіх навчальних закладів денної та заочної форм навчання.
Стислий зміст:
Вступ
Методологічні основи прогнозування соціально-економічних процесів
Методи і моделі прогнозування одновимірних процесів
Методи і моделі прогнозування багатовимірних процесів
Методи експертних оцінок
Оцінювання якості прогнозів
Деякі моделі соціально-економічного пргнозування
Використана літеатуа
Додатки
Предметний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация