Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Якущенко О.А. Опорні конспекти з культурології

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Якущенко О.А. Опорні конспекти з культурології
Машколедж СумДУ. Суми 2008 - 41 с.
Вступ. Поняття „культура, „культурологія. Функції та типи культури.
Культура первісного суспільства. Періоди, їх особливості. Ранні форми релігії.
Культура найдавніших земних цивілізацій. Стародавній Єгипет.
Антична культура. Етапи розвитку давньогрецької літератури. Міфологія – основа мистецтва та літератури.
Культура Давнього Риму.
Історико-культурний феномен античності.
Культура Середньовічча. Характери, риси. Культура Візантії і Київської Русі.
Епоха Відродження. Італійське та Північне відродження. Титани Відродження.
Гуманістична культура доби Відродження.
Історичні умови та особливості розвитку культури в XVII – XVIII ст.
Культура Європи та США XIX ст. (романтизм, реалізм, імресіонізм, постімпресіонізм).
Культура XX ст. Її характерні риси. Художні стилі XX ст.
Українська культура XVII – XX ст.
Українська культура XX ст. Національно-культурне піднесення 20-х рр., особливості слов’янського авангарду. Сучасне національно-культурне відродження 80-х – 90-х рр. XX ст.
У навчальний процес вищих навчальних закладів України введено навчальний курс "Культурологія", який дає можливість викладачам і студентам системно осягнутії культурологічні надбання світу і діяльності людства.
Через призму культурології як науки суб'єкт навчального процесу має можливість формувати об'єктивні знання щодо закономірностей становлення та функціонування культури в усій повноті вияву цього багатовимірного феномена в різних регіонах земної кулі. Зокрема, через призму двох напрямків: особистісного формування людини та універсального засобу суспільного життя. Це дає можливість осягнути цілісну картину світу, уявити собі спільність людської цивілізації, в якій кристалізується внутрішнє багатство неповторних національних культур.
В основі культурологічних досліджень є система завдань. Основні з них:
вивчати моделі культурологічних досліджень;
вивчати та аналізувати системи культурних феноменів різних регіонів;
уміти виявляти розбіжності (спільне - відмінне) у культурах окремих суб'єктів (країн) і регіонів;
вивчати системні коди культурної комунікації;
уміти виявляти впливи різних типів культур один на одного.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация