Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лось Йосип. Публіцистика й тенденції розвитку світу

  • Файл формата pdf
  • размером 3,27 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лось Йосип. Публіцистика й тенденції розвитку світу
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. У 2-х ч.: Ч.
1. — Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. — 376 с.
Навчальний посібник узагальнює досвід світоглядної публіцистики світу в царині висвітлення й обґрунтування глобальних проблем людства під сучасну пору, визначення сенсожиттєвих орієнтирів. Автор вперше вводить у науковий обіг багатий фактологічний матеріал, пропонує нове бачення ролі публіцистики у переломний період історії.
Відповідає програмним вимогам вищої школи. Включає лекційні матеріали, методичну частину. Призначений для студентів спеціалізації «Журналістика» всіх форм навчання, у тому числі заочної з використанням дистанційних технологій.
ISBN 978-966-613-561-5
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация