Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лось Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу

  • Файл формата pdf
  • размером 4,89 МБ
Лось Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. У 2-х ч.: Ч
.1. – Львів: ПАІС, 2008. – 376 с.
Навчальний посібник узагальнює досвід світоглядної публіцистики світу в царині висвітлення й обґрунтування глобальних проблем людства під сучасну пору, визначення сенсожиттєвих орієнтирів. Автор вперше вводить у науковий обіг багатий фактологічний матеріал, пропонує нове бачення ролі публіцистики у переломний період історії.
Відповідає програмним вимогам вищої школи. Включає лекційні матеріали, методичну частину. Призначений для студентів спеціалізації «Журналістика» всіх форм навчання, у тому числі заочної з використанням дистанційних технологій.
ISBN 978-966-7651-84-8
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.