Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Адаменко М.І. та iн. Безпека зберігання вибухових речовин та боєприпасів

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Адаменко М.І. та iн. Безпека зберігання вибухових речовин та боєприпасів
Навчальний посібник для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються у відомчих вищих навчальних закладах/М.І.Адаменко, О.В.Гелета, Ю.В.Квітковський, В.О.Росоха, І.Б.Федюк; Під загальною редакцією генерал-лейтенанта внутрішньої служби В.О.Росохи. - Харків: ХДТУ, 2005. - 340с.
У навчальному посібнику наведено відомості про вибухові речовини, їх основні властивості, а також рекомендації щодо їх зберігання в умовах стаціонарних складів.
Даний навчальний посібник може бути використано для підготовки курсантів та офіцерів запасу з числа студентів, а також для практичного користування посадовими особами, які відповідають за збереження вказаних матеріалів та виробів.
Зміст:
Вступ
Глава перша. Вибухові речовини, їх основні властивості.
Поняття про вибух та детонацію
Вибухові речовини
Загальне поняття про вибухові речовини
Класифікація вибухових речовин
Основні властивості вибухових речовин
Теплота і температура вибуху
Швидкість детонації
Об’єм і склад продуктів вибуху
Бризантність вибухової речовини
Працездатність вибухової речовини
Чутливість вибухової речовини
Стійкість вибухової речовини
Густина вибухової речовини
Властивості основних вибухових речовин
Ініціюючі вибухові речовини
Бризантні вибухові речовини
Бризантні речовини підвищеної потужності
Вибухові речовини нормальної потужності
Вибухові речовини зниженої потужності
Деякі інші бризантні вибухові речовини
Метальні вибухові речовини
Поняття про вибух та детонацію
Виникнення вибуху
Основи теорії детонації
Робота вибуху
Закон подібності
Повітряна ударна хвиля
Вибух у ґрунті і сейсмічна дія вибуху
Глава друга. Загальні правила протипожежної безпеки військових складів. Основи вибухової безпеки складів
Загальні протипожежні вимоги до улаштування і утримання технічних територій
об'єктів. Забезпечення зберігання вибухових речовин та боєприпасів
Загальні положення
Утримання технічної території
Допуск людей і транспорту на технічну територію
Загальні протипожежні вимоги до улаштування сховищ і заходи пожежної безпеки в них
Безпека складів вибухових матеріалів і заходи для її забезпечення
Поняття про безпеку складів
Безпечні відстані
Глава третя. Зберігання вибухових речовин та боєприпасів в умовах стаціонарних складів
Організація складів
Основні положення
Вимоги до розташування складів
Будова і оснащення складів
Технічна територія
Сховища і вантажно-розвантажувальні платформи
Робочі пункти
Категорування сховищ і будівель за ступенем їх вибухопожежної небезпеки
Електропостачання й електроустаткування
Блискавкозахист і захист від статичної електрики
Водопостачання, каналізація і теплопостачання
Протипожежна охорона
Телефонний зв'язок і сигналізація
Дослідне мінне і вибухове поле
Польові склади
Підземні склади
Збереження боєприпасів
Основні положення
Розміщення й укладання боєприпасів
Режими збереження боєприпасів
Порядок збереження боєприпасів
Особливості збереження окремих видів боєприпасів
Дослідне збереження боєприпасів
Особливості збереження боєприпасів на польових складах
Знищення боєприпасів
Контроль якісного стану боєприпасів
Основні положення
Категорування боєприпасів
Контрольно-технічні огляди
Контрольно-вимірювальні лабораторії
Добір і відправлення боєприпасів на випробування
Добір і збереження зразків-взірців
Ремонт і технічне обслуговування боєприпасів
Основні положення
Устаткування цеху ремонту (пункту технічного обслуговування)
Ремонт боєприпасів
Консервація боєприпасів
Комплектація боєприпасів і формування складських партій
Заходи з техніки безпеки
Основні положення
Роботи при збереженні боєприпасів
При прийомі, відправленні, навантаженні і розвантаженні боєприпасів
Під час перевезення боєприпасів
При технічному обслуговуванні і ремонті боєприпасів
При знищенні боєприпасів
Основи живучості артилерійських арсеналів, баз і складів боєприпасів
Складові елементи живучості
Основні параметри пожежі
Пожежна небезпека арсеналів, баз і складів боєприпасів
Причини виникнення пожеж
Особливості пожежного навантаження
Характер розвитку пожежі у штабелі боєприпасів
Гасіння пожеж боєприпасів
Дії особового складу пожежної команди при гасінні пожежі на штабелі боєприпасів
Організація протипожежної охорони баз боєприпасів
Основні заходи пожежно-профілактичної роботи
Протипожежний захист при виконанні робіт з боєприпасами
Порядок проведення огляду об'єктів з боєприпасами в пожежному відношенні
Класифікація об'єктів з боєприпасам за ступенем їхньої небезпеки при пожежі
Особливості блискавкозахисту об'єктів з боєприпасами
Захист боєприпасів від вторинних впливів блискавки
Література
Додатки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация