Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія

  • Файл формата djvu
  • размером 8,14 МБ
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія
Львів: ПАІС, 2007. 312 с.
Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів
Посібник містить основну інформацію про розвиток світової історичної думки і науки у д.п. XX - поч. XXI ст., характеризує методологічні й тематичні здобутки та проблеми провідних історіографій світу, насамперед європейських країн та США, а також вибраних посткомуністичних країн і народів Азії та Африки. Матеріал, який подано в посібнику, дає змогу сформування уявлення про сучасний стан, проблеми й перспективи конструювання та використання історичних знань в умовах зростання комунікації й обміну інформацією.
Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю "Історія", викладачів університетів, а також усіх, хто цікавиться сучасним станом історичної науки в світі.
ЗМІСТ:
Вступ
Об'єкт і предмет історіографії
Історія історичної думки до середини XX ст.
Історична наука в д.п. XX - на поч. XXI ст.
Французька історіографія
Історична наука Великої Британії
Історична наука Федеративної Республіки Німеччина
Італійська історіографія
Історична наука Сполучених Штатів Америки
Нові тенденції розвитку історичної науки в країнах Центральної та Східної Європи
Риси розвитку історичної науки в країнах Азії та Африки
Вибрана бібліографія
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.