Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Андрющенко О.А. Основи автоматизованого проектування електромеханічних пристроїв і електромеханічних систем

  • Файл формата pdf
  • размером 1,27 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Андрющенко О.А. Основи автоматизованого проектування електромеханічних пристроїв і електромеханічних систем
Конспект лекцій. - Одеса: ОНПУ, 2011
Частина І. Теоретичні основи фвтоматизованого проектування
Частина II. Технічні прийоми роботи в середовищі Simulink в системи Matlab
Для студентів напряму підготовки 6.050702 - Електромеханіка
професійне спрямування 8.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Зміст
Теоретичні основи автоматизованого проектування
Процеси проектування та організація проектних робіт
Актуальність автоматизації проектування
Стадії та етапи проектування
Життєвий цикл проекту
Особливості та зміст навчального проектування
Із історії автоматизації проектних робіт
Короткий огляд програмних пакетів для автоматизованого проектування
Програмні пакети універсального призначення
Програмні пакети спеціального (галузевого) призначення.
Корпоративні програмні пакети
АРМ – автоматизоване робоче місце
Теоретичні основи та засоби забезпечення автоматизації проектних робіт
Проектні процедури і проектні операції.
Евристичні і систематичні рішення
Види забезпечення САПР
Основні поняття баз даних
Оптимізація проектних рішень. Аналітичні методи
Визначення та терміни у галузі оптимізації
Аналітичні методи оптимізації
Оптимізація проектних рішень. Чисельні методи.
Визначення загального техніко-економічного рівня проекту
Економічний критерій оптимальності проектного рішення
Визначення технічного рівня проектного рішення методами кваліметрії
Приклад розрахунку показника якості проекту
Словник термінів
Питання для самоперевірки
Технічні прийоми роботи в середовищі Simulink в системи Matlab
Основи візуального програмування. Десять типових кроків при створенні S – моделі та роботі из нею.
Коротка характеристика системи MATLAB та пакету Simulink.
Вікно MATLAB
Вікно Simulink.
Створення S-моделі і робота із нею.
Загальна характеристика елементарних блоків бібліотеки Simulsnk
Техніка створення блок-схем S – моделі
Операції із блоками.
Проведення з’єднувальних ліній.
Створення міток сигналів та маніпулювання ними.
Створення підсистем.
Редагування загального вигляду блок – схеми.
Використання М – файлів для обслуговування S – моделей.
Роздрукування S – моделі.
Збереження моделей.
Графічне оформлення результатів моделювання
Приклад для ілюстрації способів отримання та редагування графіків.
Порядок підготовки, отримання та редагування графічних матеріалів.
Підготовка інформації і направлення її в Workspace.
Побудова графіків.
Редагування графіків.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация