Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Нелін Є.П., Долгова О.Є. Алгебра і початки аналізу. 11 клас

  • Файл формата pdf
  • размером 3,90 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Нелін Є.П., Долгова О.Є. Алгебра і початки аналізу. 11 клас
Дворівневий підручник. — 2-ге вид., виправл. і доп. — Х.: Світ дитинства, 2006. — 416 с.
Пропонований підручник для 11 класу є продовженням підручника «Алгебра і початки аналізу» для 10 класу. У 11 класі розглядається принципово нова частина курсу — початки аналізу. Структура підручника для 11 класу повністю аналогічна до структури підручника для 10 класу.
Зміст:
Похідна та її застосування.
Дійсні числа та їх властивості.
Поняття границі функції в точці.
та неперервності функції.
Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст.
Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції.
Похідні елементарних функцій.
Застосування похідної до дослідження функцій.
Поняття і основні властивості границі функції.
і границі послідовності.
Асимптоти графіка функції.
Похідні обернених тригонометричних функцій.
Доведення тотожностей за допомогою похідної.
Друга похідна і похідні вищих порядків.
Поняття опуклості функції.
Застосування похідної до розв’язування.
рівнянь і нерівностей.
Застосування похідної до розв’язування завдань.
з параметрами.
Диференціал функції.
Додаткові вправи до розділу 1
Відомості з історії.
Інтеграл та його застосування.
Первісна та її властивості.
Визначений інтеграл та його застосування.
Найпростіші диференціальні рівняння.
Додаткові вправи до розділу 2
Відомості з історії.
Елементи комбінаторики, теорії імовірностей та статики.
Множини та операції над ними.
Елементи комбінаторики і біном Ньютона.
Основні поняття теорії імовірностей.
Вступ до статистики.
Сполуки з повтореннями.
Розв’язування більш складних комбінаторних задач.
Комплексні числа.
Додаткові вправи до розділу 3
Відомості з історії.
Довідковий матеріал.
Відповіді та вказівки до вправ.
Позначення, які зустрічаються в підручнику.
Предметний покажчик.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация