Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лекции по Статистике

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лекции по Статистике
ИТФПУ, Украина г Киев, Турло Н.П., 2010 г., 283 слайда.
9 лекций по предмету статистика.
Темы лекций:

Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні.

Предмет статистики. Становлення статистики як науки. Завдання статистики.
Основні категорії статистики.
Організація статистики в Україні.

Статистичне спостереження

Сутність статистичного спостереження та його організаційні форми.
Види та способи статистичного спостереження.
План і програма статистичного спостереження.
Помилки статистичного спостереження та засоби запобігання їм.
Організація статистичної звітності в Україні.

Зведення та групування стастичтичних даних.

Зміст і завдання статистичного зведення та групування.
Правила створення груп та інтервалів групування.
Вторинне групування.
Статистичні таблиці.
Графічні способи зображення статистичної інформації.

Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх застосування

Абсолютні та відносні статистичні величини.
Середні величини та загальні принципи їх застосування:
Середня арифметична проста.
Середня арифметична зважена.
Обчислення середньої із інтервального ряду розподілу.
Обчислення середньої арифметичної способом моментів, або способом відліку від умовного нуля.
Середня гармонічна.
Середня квадратична.
Середня геометрична.
Середня хронологічна.
Мода і медіана у статистиці.

Ряди розподілу та їх аналіз

Ряди розподілу.
Варіація ознак і система показників для її характеристики.
Спрощені прийоми обчислення середнього квадратичного відхилення.

Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків

Взаємозв’язки показників.
Розрахунок параметрів рівняння регресії.
Визначення щільності взаємозв’язку між показниками.
Множинна та часткова кореляція.

Аналіз тенденцій розвитку

Поняття про ряди динаміки та їх види.
Показники ряду динаміки, техніка їх обчислення та економічний зміст.
Основні способи перетворення рядів динаміки.

Індексний метод аналізу

Індивідуальні індекси.
Базисні та ланцюгові індекси.
Загальні індекси. Агрегатні індекси.
Взаємозв’язок індексів.
Середні індекси.
Індекси фіксованного та змінного складу. Індекси структурних зрушень.

Вибіркове спостереження

Поняття про вибіркове спостереження. Генеральна і вибіркова сукупність.
Середня помилка вибірки. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність.
Обчислення граничної помилки вибірки.
ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИБІРКИ.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация