Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кайлюк Є. М., Андрєєва В.М., Гриненко В.В. Стратегічний менеджмент

  • Файл формата pdf
  • размером 1,83 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кайлюк Є. М., Андрєєва В.М., Гриненко В.В. Стратегічний менеджмент
Навч. посіб. - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с.
В роботі розглядаються концептуальні положення стратегічного менеджменту: поняття, етапи розвитку, аналіз та прогнозування середовища, організація конкурентного аналізу, формування стратегії та моделі стратегічного вибору. За всіма темами наводяться контрольні запитання та тести для самостійної роботи студентів, а також ситуаційні вправи.
Концептуальні положення стратегічного менеджменту
Стратегічний аналіз як основа обґрунтування стратегії діяльності
Розробка стратегії
Реалізація стратегій: приведення організаційної структури управління у відповідність з обраною стратегією
Методи стратегічного управління
Організація самостійної роботи
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация