Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Карягін Ю.О. та ін. Маркетинг турпродукту

  • Файл формата pdf
  • размером 12,58 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Карягін Ю.О. та ін. Маркетинг турпродукту
Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 394 с. ISBN: 978-966-351-224-2.
У підручнику розглянуті практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності, принципи створення та формування туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання. У ньому розкриваються теоретичне поняття, специфіка та особливості в туризмі, обґрунтовується концепція формування маркетингового механізму розробки і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи організації функцій маркетингу в туристичній діяльності, обґрунтовується необхідність використання сучасних методів маркетингової діяльності, а також розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції і види маркетингу.
У розділах описані такі функції маркетингу: маркетингові дослідження, розробка стратегії маркетингу, продуктова і цінова політика, політика просування і продажу туристичного продукту, комунікаційна політика, контроль маркетингової діяльності та ін.
Призначається для студентів, аспірантів, науковців і практиків, які займаються проблемами формування і розвитку ефективної системи туристичного продукту.
Вступ.
Маркетинг туристичного продукту.
Теорія маркетингу туристичного продукту. Специфіка маркетингу туристичного продукту. Життєвий цикл туристичного продукту.
Методика маркетингових досліджень у сфері туризму.
Маркетингові дослідження. Види маркетингової інформації. Класифікація маркетингових досліджень. Проведення маркетингових досліджень. Процес маркетингових досліджень. Компоненти проведення маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження туристичного продукту. Дослідження пропонованого туристичного продукту. Вивчення пропозицій щодо нового туристичного продукту.
Методи отримання к обробки маркетингової інформації в туризмі.
Маркетингова інформація в туризмі. Первинні дослідження. Етапи процесу збирання та аналізу маркетингової інформації. Спостереження і його роль під час проведення маркетингових досліджень. .
Маркетингові дослідження конкурентного середовища.
Дослідження конкурентного середовища. Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їхньої позиції. Дослідження конкурентоспроможності туристичного продукту і ефективності маркетингової діяльності. Дослідження конкурентоспроможності туристичної компанії в цілому. Маркетинговий аналіз умов конкуренції в туризмі.
Дослідження поведінки споживача.
Теоретичні аспекти поведінки споживача. Чинники впливу на купівельну поведінку під час придбання туристичного продукту. Типи поведінки споживачів під час ухвалення рішення про купівлю. Процес ухвалення рішення про купівлю. Споживча цінність і рівень задоволення очікувань споживачів. Підходи до вивчення споживачів. Стосунки зі споживачами.
Роль посередницьких фірм у сфері туризму.
Посередницька діяльність. Функції посередників. Туроператор як посередник.
Класифікація туроператорів. Туроператорська діяльність. Турагент як посередник. Інтернет як посередник у просуванні туристичного продукту. Екскурсійні компанії.
Реклама туристичного продукту.
В чому полягає реклама туристичного продукту. Паблік рілейшнз. Брендинг у сфері туризму.
В. Франчайзинг у туристичному бізнесі.
Вступ до теорії франчайзингу. Види та форми франчайзингу. Методи франчайзингових систем. Різниця між представництвами франчайзингу і франчайзингом.
Взаємини у франчайзинговому бізнесі.
Встановлення взаємини і ведення справ в умовах франчайзингу. Готовність компаній до створення франчайзингової мережі. Взаємини учасників франчайзингу. Франшизна плата як елемент співпраці. Переваги і вади франчайзингу.
Договір франчайзингу (комерційної концесії).
Сутність договору франчайзингу (комерційної концесії). Зміст договору франчайзингу. Істотні умови договору. Контроль, відповідальність та гарантії сторін. Припинення франчайзингових відносин.
Додаток №.
Договір комерційної концесії.
Додаток №.
Питання, які необхідно поставити собі.
Додаток №.
Питання, які необхідно поставити франчайзеру.
Додаток №.
Термінологічний словник.
Список використаної та рекомендованої літератури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация