Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /За редакцією проф. М.В. Афанасьєва.- Х.:.ВД «ШЖЕК», 2003. - 410 с.
Даний навчально-методичний посібник є збірником навчальних, нормативно-практичних матеріалів із організації викладання і вивчення курсу «Економіка підприємства»
Рекомендується для студентів, але може зацікавити й спеціалістів викладачів, підприємців і всіх тих, хто цікавиться економікою підприємств.
Вступ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ
Підприємство у сучасній системі господарювання
Підприємство як суб'єкт господарювання
Основи підприємницької діяльності
Управління підприємством
Ресурсне забезпечення діяльності підприємств
Персонал
Капітал і виробничі фонди
Нематеріальні ресурси й активи
Оборотні кошти
Інвестиційні ресурси
Технічна база, організація і планування виробництва
Інноваційні процеси
Техніко-технологічна база виробництва
Організація виробництва
Виробнича і соціальна інфраструктура
Регулювання, прогнозування та планування діяльності
Результати та ефективність виробництва
Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
Продуктивність, мотивація та оплата праці
Витрати і ціни на продукцію
Фінансово-екоіюмічні результати й ефективність діяльності
Антикризова система господарювання
Економічна безпека підприємства
Реструктуризація і санація підприємств
Банкрутство і ліквідація підприємств
ЛЕКЦІЇ
Підприємство як суб'єкт господарювання
Основи підприємницької діяльності
Управління підприємством
Персонал
Капітал і виробничі фонди
Нематеріальні ресурси й активи
Оборотні кошти підприємств (організацій)
Інвестиційні ресурси
Інноваційні процеси
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация