Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мамчур О.В., Бєлкін Д.І. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Конспект лекцій

  • Файл формата pdf
  • размером 1,99 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Мамчур О.В., Бєлкін Д.І. Технологічне обладнання хімічних виробництв. Конспект лекцій
Рубіжне: РФ СНУ ім.В.Даля, 2005. — 81с.
Конспект лекцій містить теоретичні відомості про обладнання хімічних виробництв: класифікація обладнання, схеми апаратів та їх використання у виробництві.
Машини для здрібнення матеріалів.
Обладнання для розділення сипучих матеріалів.
Обладнання для очищення газів.
Машини і апарати для змішування матеріалів.
Теплообмінні апарати.
Випарні апарати і установки.
Масообмінні апарати.
Сушильні апарати і установки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация