Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Коваль П.Ф., Алешугіна Н.О. В’їзний туризм

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Коваль П.Ф., Алешугіна Н.О. В’їзний туризм
Навчальний посібник. - Ніжин, Вид.Лукяненко В.В., 2010. - 304 с.
У посібнику розкрито теоретичні, нормативно-правові та організаційні засади в’їзного туризму. Висвітлено історію розвитку в’їзного туризму в Україні, узагальнено принципи, на яких він базується, та фактори, що на нього впливають. Розкрито особливості роботи туроператорів щодо формування турпродукту, а також специфіку технологій обслуговування іноземних туристів. Аналізується туристичний потенціал України та його придатність для організації в’їзного туризму. Приділено увагу інформаційно-логістичному забезпеченню в’їзного туризму.
Для фахівців сфери туризму, викладачів та студентів туристичного фаху географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів.
Передмова.
І. Теоретичні основи в’їзного туризму.
Сутність в’їзного туризму.
Історія розвитку та сучасний стан в’їзного туризму в Україні.
Основні стратегії та принципи розвитку і організації в’їзного туризму.
Фактори впливу на розвиток в’їзного туризму.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
II. Міжнародне та державне регулювання в’їзного туризму.
Міжнародна співпраця та організації в туризмі.
Державна політика в галузі в’їзного туризму.
Система органів управління розвитком в’їзного туризму в Україні.
Нормативно-правове регулювання в’їзного туризму.
Прикордонно-митний та візовий режим.
Стимулювання розвитку в’їзного туризму на регіональному рівні.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
III. Специфіка організації та технології в’їзного туризму.
Особливості турпродукту у в’їзному туризмі.
Організаційні аспекти діяльності туроператора, зайнятого у в’їзному туризмі.
Технології проектування туристичного продукту.
Договірні відносини при здійсненні туристичної діяльності.
Варіанти угод між туроператором та готельним підприємством.
Варіанти угод між туроператором та авіакомпанією.
Варіанти угод між туроператором та залізничною компанією.
Варіанти угод на автотранспортне обслуговування.
Варіанти угод між туроператором та туристом.
Варіанти угод між туроператором та турагентом.
Страхові угоди в туризмі.
Технології обслуговування у в’їзному туризмі.
Гостьовий цикл у в’їзному туризмі.
Особливості роботи туроператорів з іноземними туристами.
Особливості надання послуг харчування іноземним туристам.
Особливості надання послуг розміщення іноземним туристам.
Особливості обслуговування іноземних туристів іншими секторами туріндустрії.
Технологія і організація альтернативних видів туризму.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
ІV. Потенціал розвитку в’їзного туризму в Україні.
Значення дослідження туристичного потенціалу території.
Туристично-ресурсний потенціал розвитку в’їзного туризму в Україні.
Карпатський туристичний район.
Волинський туристичний район.
Подільський туристичний район.
Причорноморський туристичний район.
Кримський туристичний район.
Приазовський туристичний район.
Донецький туристичний район.
Придніпровський туристичний район.
Слобожанський туристичний район.
Столичний туристичний район.
Працересурсний туристичний потенціал організації в’їзного туризму.
Туристично-інфраструктурний потенціал розвитку в’їзного туризму в Україні.
Готелі та подібні до них заклади розміщення.
Санаторно-курортні заклади.
Ресторани й інші заклади харчування.
Розважальна інфраструктура.
Роль транспортної інфраструктури в розвитку в’їзного туризму.
Туристичний імідж України.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
Інформаційно-логістичне забезпечення в’їзного туризму.
Інформаційні технології в туризмі.
Логістичні процеси у в’їзному туризмі.
Контрольні запитання і практичні завдання.
Рекомендована література.
Предметний покажчик.
Додатки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация