Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпори на всі питання до іспиту у кінці підручника Нестуля

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Шпори на всі питання до іспиту у кінці підручника Нестуля
82 с.
Структура та функції соціології
поняття соціології, Її предмет, Об’Єкт і методи
Місце соціології в системі суспільствознавства, Її зв’Язок з іншими соціо-Гуманітарними науками
соціологією цих наук.
Закони і категорії соціології, Методи
Значення соціології для розв’Язання соціально-Економічних і політичних проблем модернізації українського суспільства
соціально-культурні та наукові передумови виникнення соціології як науки
зародження і розвиток суспільно-Політичних теорій у стародавньому світі
погляди на суспільство в епоху середньовіччя
соціальні теорії відродження
Розвиток соціального занння у новий час
Роль конта у становленні соціології як науки
Соціологічна теорія г.Спенсера
соціологічна теорія е.Дюркгейма
класичний період розвитку м.Вебер
марксистська теорія суспільства. Логіка пошуку факторів суспільного розвитку
формальна соціологія г.Зимеля
інтегральна соціологія сорокіна
структурний функціоналізм т.Парсонс
основні напрями сучасної зарубіжної соціології
Розвиток соціологічних теорій в україні
формування соціально-Політичної думки в україні у хіх-Хх ст.
Суспільство, Основні ознаки та типи суспільства
Соціальна спільнота та її види як складової сціальної системи
види соціальних структур. Маргіналізація
Соціальна група як суб’Єкт суспільного життя. Види соціальних груп
соціальні інститути, Їх види та функції
соціальна дія та соціальна взаємодія як складники соціального процесу
соціальна структура суспільства, Її головні елементи
теорія соціальної стратифікації
типи стратифікаційних систем. Закрита та відкрита соціальна стратифікація
Особливості стратифікації українського суспільства
соціальна мобільність. Аскрипція, Досягнення
соціальні процеси, Їх класифікація
соціальний статус та соціальна роль особистості
Програма соціологічного дослідження
соціологічне дослідження, Його етапи та функції
характеристика методів соціологічного дослідження
види соціологічного дослідження
анкетування, Вимоги до складання анкетних питань
Безробіття як соціальна проблема, Його форми
економіка – Соціальне утворення у супільстві, категорії соціології економіки
соціальні аспекти ринкової економіки
природа, класифікація і функції соціального конфлікту
управління соціальним конфліктом, Механізми їх вирішення
види, Суб’Єкти та функції соціального конфлікту
Соціалізація особистості. Основні етапи
соціальний статус особистості
особистість як предмет соціологічного вивчення
соціальні потреби та соціальні інтереси особистості як спонукальні мотиви соціальної дії
аномічні явища у суспільстві. Соціологія девіантної поведінки
соціальні функції політики
сім’Я як соціальний інститут, Поняття сім’Ї, Її функції
система освіти, Її соціальні функції
соціологія праці та управління
соціологія молоді
соціальні функції релігії
поняття культури, Її форми та елементи. Соціальна роль та функції культури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация