Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Коноплянко З. Основні поняття теорії штучного інтелекту

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Коноплянко З. Основні поняття теорії штучного інтелекту
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК (язык - укр).
Необхідність створення тлумачного словника зі ТЕОРІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ викликана цілим рядом причин. Перша з них це відсутність україномовних термінологічних словників та стандартів взагалi, наступна - це суттєвi зміни в технологiї передавання даних, зв’язанi з об’єднанням автономних територіально розподілених процесів i систем зв’язку в єдину структуру з використанням цифрових засобів та мереж. Мережева технологія телекомунікацій, передавання та оброблення даних є найефективнішою, бо надає користувачу необхідний сервіс для розв’язування широкого спектру прикладних завдань, суттєво збільшує ступінь використання наявних у мережі інформаційних, обчислювальних та комунікаційних ресурсів, а також забезпечує віддалений доступ до них.
У даний час успішно працюють i створюються зв’язкові мережі найрізноманітніших типів, які забезпечують взаємодію процесів передавання, комутацiї й оброблення даних, обслуговування абонентів, розташованих як в окремій установi, в деякому регіонi чи державi, так i на територiї декількох країн чи континентів.
Природно, що при цьому першочергового значення набуває питання про міжнародну стандартизацію принципів та засобів взаємозв’язку компонентів інформаційних мереж. Цю роботу веде Міжнародна організація зi стандартизацiї (МОС) на базi інформативних документів ряду зарубіжних фірм та організацій, національних стандартів, рекомендацій Міжнародного консультативного комітету з телеграфiї та телефонiї (МККТТ).
У спеціальній літературi, написаній англійською i російською мовами, автори, проте, далеко не завжди користуються термінологiєю МОС. Це створює додаткові труднощі при вивченні документації навіть для фахівців. Тому автори словника поставили перед собою завдання розробити посібник, який допоміг би перебороти ці труднощі i також становив би підставу для наступного розвитку україномовної науково-технічної термінології в галузі економічної інформатики.
Словник призначений для викладачів i студентів, що читають лекцiї й вивчають дисципліни "Системи штучного інтелекту в економіці", „Економічна інформатика” та „Інформаційні системи і технології в банківській сфері” та „Інформатика та комп'ютерна техніка”.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация