Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Розробка системи менеджменту в організації ЗАТ №5 Рівнеагроспецмонтаж

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Розробка системи менеджменту в організації ЗАТ №5 Рівнеагроспецмонтаж
Національний університет водного господарства та природокористування. - Рівне, 2008. - 53с.
ВСТУП
Вибір організаційно - правової форми підприємства
Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації
Внутрішнє середовище : (сильні та слабкі сторони)
Аналіз існуючої структури підприємства
Ресурси та сфера діяльності організації
Аналіз системи маркетингу підприємства
Дослідження та розробка технологій
Виробництво
Зовнішнє середовище : вплив та можливості
Трендові функції збуту і життєвих функцій продукції
розрахунок точки беззбитковості
Фор-ня ф-цій менеджменту в ЗАТ №5 «Рівнеагроспецмонтаж»
Обґ-ня стратегій під-ва та стратег. цілей його підрозділу
Організація як взаємодія функцій менеджменту
Аналіз ОСУ за допомогою органіграми
Оптимізація виробничо управлінської структури під-ва
Матеріальне та моральне стимулювання праці
Система контролю виробничих процесів та структура функції служби контролю
Основи операційного менеджменту
Розробка структури функціональних служб
Посадова інструкція службовця
Організація комунікаційного процесу на підприємстві
Організація управління праці
Організація робочого місця працівників апарату управління
Забезпечення умов техніки безпеки та ОП на роб. місці
Витирати на управління організацією та ефективність управлінської праці
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация