Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Джеджула О.М., Кормановський С.І. Курс нарисної геометрії

  • Файл формата pdf
  • размером 11,11 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Джеджула О.М., Кормановський С.І. Курс нарисної геометрії
Навчальний посібник. — Вінниця: ВНАУ, 2011. — 200 с.
В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу, викладені методи побудови зображень геометричних образів на площині. Наведено приклади розв’язання позиційних і метричних задач. Посібник підготовлено для студентів напрямів інженерії: Машинобудування, Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва.
Умовні позначення, найбільш поширені символи.

Вступ.
Метод і елементи проекціювання.
Точка.
Епюр Монжа.
Проекціювання точки на три площини проекцій.
Точка в різних чвертях простору.
Конкуруючі точки.
Пряма.
Пряма загального положення.
Прямі окремого положення.
Прямі рівня.
Проекціювальні прямі.
Визначення натуральної величини відрізка прямої загального положення методом прямокутного трикутника.
Сліди прямої.
Точка і пряма.
Взаємне положення прямих.
Властивості проекцій прямого кута.
Площина.
Способи задання площин.
Площини загального положення.
Площини окремого положення.
Площини рівня.
Проекціювальні площини.
Позиційні задачі.
Точка і пряма, що належать площині.
Прямі рівня площини загального положення.
Лінія найбільшого нахилу.
Перетин прямої з площиною загального положення. Перша позиційна задача.
Пряма перпендикулярна до площини.
Пряма паралельна площині.
Перетин двох площин. Друга позиційна задача.
Взаємно-перпендикулярні площини.
Паралельність двох площин.
Багатогранники.
Метричні задачі.
Заміна площин проекцій.
Плоско-паралельне переміщення.
Спосіб обертання навколо осі, перпендикулярної до площини проекції.
Спосіб обертання навколо осі, паралельної до площини проекції.
Криві лінії та поверхні.
Криві лінії.
Класифікація кривих поверхонь.
Циліндрична поверхня.
Конічна поверхня.
Поверхня з ребром звороту.
Поверхні з двома напрямними лініями.
Гіперболічний параболоїд.
Коноїд.
Циліндроїд.
Поверхні обертання.
Прямолінійчаті поверхні обертання.
Криволінійчаті поверхні обертання.
Гвинтові поверхні.
Циклічні поверхні.
Поверхні переносу.
Точка і лінія на кривій поверхні.
Переріз поверхні площиною.
Переріз поверхні площиною окремого положення.
Побудова натуральної величини фігури перерізу.
Переріз поверхні площиною загального положення.
Розгортки поверхонь.
Розгортки гранних поверхонь.
Розгортки кривих поверхонь.
Перетин прямої лінії з поверхнею.
Перетин прямої лінії з кривою поверхнею.
Перетин прямої лінії з багатогранником.
Перетин поверхонь.
Метод допоміжних січних площин.
Перетин поверхонь, що мають спільну вісь обертання.
Метод концентричних сфер.
Теорема Монжа.
Метод ексцентричних сфер.
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт.
Список літератури.
українсько-російсько-англійський словник найбільш уживаних термінів.
Додатки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация