Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №15 (226) Частина 3

  • Файл формата pdf
  • размером 1,04 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №15 (226) Частина 3
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 166 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Теорія і практика навчання в середніх загальноосвітніх закладах.
Аржанцева Т. В. Использование комбинированных практических методов обучения для совершенствования умений и навыков постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами.
Балуєва Ю. В. Алгоритм застосування мультимедійних засобів навчання на уроках української мови в старшій школі.
Кулик О. Д. Про систему вправ, спрямовану на формування стилістичних умінь і навичок учнів 9-х класів під час вивчення складних синтаксичних конструкцій
Мамчур Л. І. Реалізація принципу перспективності й наступності у процесі формування комунікативної компетентності учнів початкової та основної школи.
Мордовцева Н. В. Практика роботи з лінгвістичними мініатюрами на уроках української мови в 5 – 7 класах.
Овсієнко Л. М. Лінгвістичний аналіз тексту в системі роботи над переказами.
Прядка Я. Ю. Формування риторичних умінь старшокласників на уроках української мови.
Савінова Н. В. Збагачення мотивації мовленнєвої діяльності дітей із тяжкими порушеннями мовлення у грі: теоретичний аспект.
Хоменко Е. В. О состоянии проблемы формирования словообразовательных умений учащихся с учетом принципа преемственности в теории и практике обучения языку
Теорія і методика професійної освіти.
Бакум З. П. Учення про фонему як складова у формуванні мовної компетенції майбутнього словесника.
Бондар Л. В. Методичні рекомендації щодо організації навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей за допомогою навчальних стратегій.
Голуб Н. Б. Філософські засади навчання риторики у вищій школі
Гордієнко Г. В. Текст службового документа як об’єкт міждисциплінарних термінологічних студій
Горіна Ж. Д. Лінгвокреативність у мовленнєвій репрезентації елітарної мовної особистості.
Денищич Т. А. Лінгводидактичні засади розвитку комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців з історії й політології.
Мельник Т. В. Сутність спілкування в навчально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу.
Починкова М. М. Особливості впровадження дистанційних курсів філологічного спрямування в систему навчання майбутніх учителів початкових класів.
Прокопенко Л. І. Комплекс вправ зі збагачення фахового фразеологічного словника студентів
Рускуліс Л. В. Теоретичні засади організації практичних форм роботи у вишах в системі лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів української мови
Черних І. О. Когнітивно-комунікативний аспект розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів.
Шевцова В. О. Лексико-граматичні вправи на інтегрованих заняттях з української мови й мовлення.
Шиянюк Л. В. Українськомовна комунікативна компетентність як наукове поняття.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация