Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №14 (225) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 1,43 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №14 (225) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 211 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Спеціальна психологія.
Быстрова Ю. А. Профессионально-трудовая реабилитация лиц нарушениями здоровья. Психолого-медико-педагогический аспект.
Горбенко С. Л. Формування уявлення про рольову поведінку в розумово відсталих підлітків.
Ільченко А. М. Проблема сімейного виховання в процесі формування особистості дитини.
Колодна Н. А., Адаменко К. В. Вплив родини на формування страхів у дітей старшого дошкільного віку.
Кущенко І. В. Проблема усвідомленості засвоєння знань розумово відсталими молодшими школярами.
Мухіна А. Ю. Актуальність вивчення проблеми статеворольової ідентичності у підлітків з розумовою відсталістю.
Омельченко І. М., Лисенко Л. В. Особливості впливу механізмів психологічного захисту на процес особистісного становлення підлітків і юнаків із заїканням.
Раскалінос В. М. Особливості підготовки дитини до ситуації обстеження в умовах ПМПК.
Романенко О. В. Структурно-логічна схема дослідження антиципації у дітей з церебральним паралічем.
Сєромаха Н. Є. Психологічний зміст вивчення поведінки розумово відсталих молодших школярів в ситуаціях фрустрації.
Татьянчиков А. О. Вплив соціально-психологічних факторів на розвиток креативності в процесі адаптації підлітків до навчання в середній ланці школи.
Хлопоніна Н. Є. Ігрова терапія в психокорекційній роботі з дітьми.
Хохліна О. П. Організація педагогічної роботи у спеціальних закладах освіти на основі системно-структурного підходу.
Логопедія.
Базима Н. В. проблеми вивчення дітей з аутистичними порушеннями.
Бегас Л. Д. Театралізовані заняття як нова освітня технологія в навчанні та вихованні дітей старшого дошкільного віку із заїканням.
Вінокурова О. В., Вінокурова С. М. Особливості самооцінки дітей молодшого шкільного віку із заїканням.
Глущенко І. І. Методика формування лексичних узагальнень різної складності у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.
Голуб Н. М. Особливості використання фольклорних творів у логопедичній роботі з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення.
Гриненко О. М. Особливості засвоєння теоретичних знань та сформованості умінь з теми «Префікс» у молодших школярів із ТПМ.
Губарь О. Г. Надання логопедичної допомоги підліткам з вадами мовлення в закладах МОЗ України.
Гулак Л. О. Попередження дизорфографії у молодших учнів з нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення.
Дітковська Л. А. підготовки підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій умов корекційно-реабілітаційного простору.
Лазарєва І. А. Особливості логопедичної роботи з корекції проявів оптичної дисграфії у молодших школярів.
Лепетченко М. В. Особливості формування зв’язного мовлення як засобу самовираження у дошкільників із порушеннями мовленнєвого розвитку.
Логвинова Л. Л., Лактюшина Т. Л. Роль психокорегуючих методів при виправленні заїкання у підлітків.
Макаренко І. В. Особливості логопедичної роботи з учнями початкових класів допоміжної школи.
Махукова Т. В. практичних узагальнень у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення щодо функціонально-стилістичної ролі фразеологізмів.
Олефір О. І. Напрями лексичної роботи з молодшими школярами із тяжкими мовленнєвими вадами на уроках читання.
Пахомова Н. Г. Модуль як методична основа модульної системи навчання.
Січкарчук Н. Д. Дослідження рівня сформованості лексичної складової лінгвістичної компетенції емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією.
Томіч Л. М. Професійна компетентність логопедів як умова здійснення науково-обґрунтованої логопедичної роботи.
Швалюк Т. М. Методика дослідження особливостей складних синтаксичних конструкцій у старших дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация