Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №07 (218) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 1,77 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №07 (218) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 210 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Теоретичні та методичні засади розвитку музично-педагогічної освіти.
Пономарьова О. М. До відкриття ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формула творчості: теорія і методика мистецької освіти.
Азарова Л. Г. Вокальна методика М. Глинки в сучасному викладанні вокалу студентам естрадного відділення.
Аксініна Н. М. Креативний підхід до підготовки майбутніх учителів музики.
Бондаренко А. В. Діагностика проявів самостійності майбутнього вчителя музики засобами мультимедіа.
Вей Лімін. Критерії діагностики сформованості вокальної культури майбутніх учителів музики КНР.
Гавран І. А. Специфіка розвитку емпатії в майбутніх учителів музики.
Гаврілова Л. Г. Вивчення курсу „Історія музичного мистецтва в педагогічних вишах з використанням мультимедійного підручника.
Гусейнова Л. В. Міжкультурний діалог як чинник формування виконавської культури майбутнього вчителя музики.
Дворник Ю. Ф. Проблема застосування комп’ютерних технологій у музичній творчості.
Єременко О. В. Основні напрями підготовки магістрів: сутність та особливості реалізації в системі музично-педагогічної освіти.
Зайцева А. В. До проблеми формування самостійності майбутніх учителів музики в процесі виконавської діяльності.
Інь Юань. Педагогічні умови формування художньо-образної пам’яті студентів-піаністів.
Кабриль К. В. Основи формування ціннісної компетентності майбутніх учителів музики.
Коваленко І. Г. Системний підхід як методологічна основа фахової підготовки майбутнього вчителя музики.
Коваль О. В. Актуальні питання педагогіки музичних здібностей.
Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми формування самостійності студентів процесі диригентсько-хорової підготовки в умовах упровадження КМС.
Куненко Л. О. Теоретико-методичні засади евристичного навчання в системі сучасної підготовки майбутнього вчителя музики.
Лабінцева Л. П. Фахова підготовка майбутніх учителів музики як педагогічна проблема.
Ляшенко Т. В. Діалог культур у музичному житті Чернігівщини наприкінці XIX − початку XX століття.
Ма Цзюнь. Підготовка майбутніх учителів музики до вокально-ансамблевої роботи зі школярами.
Миколінська С. І. Критерії, показники та рівні сформованості музично-слухової уваги в учнів молодших класів.
Островська Т. В., Федоріщева С. П. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до хорової роботи в школі.
Актуальні проблеми мистецької та музично-педагогічної освіти.
Павленко О. М. Методи формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки.
Паньків Л. І. Діалоговий підхід у мистецькій освіті.
Пархоменко О. М. Розвиток хореографічного мистецтва Чернігівського Полісся останньої чверті XX століття.
Плохотнюк О. С. Розвивальне навчання в аксіологічній підготовці педагога-музиканта.
Романчук Я. М. Етапи готовності майбутніх учителів музики до фахового становлення в практичній діяльності.
Ростовська І. О. Методичні основи формування творчої самостійності студентів у класі фортепіано.
Савченко Р. А. Компетентнісний підхід у музичній підготовці майбутніх педагогів дошкільної освіти.
Сіренко Т. М. Деякі аспекти розвитку творчої активності в класі вокалу.
Старовойтова О. Є. Робота естрадного виконавця над формуванням і привласненням персонажної свідомості вокального твору.
Топчієва І. О. Принципи евристичного навчання майбутніх учителів музики.
Федоришин В. І. Методичні засади підготовленості студентів інститутів мистецтв до творчого колективного музикування.
Хоружа О. В. Формування етнопедагогічної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки.
Цюй Сяо Юй. Анализ методов китайской и европейской вокальной підготовки.
Чен Дін. Мистецька традиція як сучасна освітня тенденція усвідомлення молоддю історичного розвитку України.
Чжай Хуань. Діагностика рівнів сформованості творчої інтерсуб’єктної взаємодії керівника з вокально-хоровим колективом.
Шумська Л. Ю. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів при вивченні творів великої форми в класі хорового диригування.
Щербініна О. М. Модифікація форм та змісту інструментально-виконавської діяльності історії музичного мистецтва та освіти: ретроспективний аналіз.
Юнда В. В. Деякі питання вокальної підготовки майбутнього керівника хорового колективу.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация