Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №10 (221) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 1,75 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2011 №10 (221) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 237 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Модернізація освіти.
Алексєєв О. М. Проблеми вибору способу доставки електронних навчальних видань.
Грицькова Н. В. Суб’єкти в освітньому просторі вищого навчального закладу.
Губар В. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку дистанційного навчання в Україні.
Квітка І. М. Основні напрямки модернізації системи вищої освіти України відповідно до принципів Болонського процесу.
Коваленко О. В.Проблема формування економічної культури в сучасному просторі української освіти.
Шевчук Н. В. Особливості управлінської діяльності в сучасній освіті.
Проблеми виховання.
Козак І. В. Виховна система навчального закладу та чинники впливу на неї.
Менжелеєва І. М. Наочно-образне мислення як складова формування сучасної особистості.
Тимчук Т. В. Категоріальний аналіз проблеми гуманізації взаємин студентів.
Форостюк І. В. Аналіз структурної моделі творчого потенціалу особистості студента.
Шпаківська О. В. Формування коллективу студентів засобами самоврядування: категорійний аналіз.
Щепова Д. Р. Ціннісні орієнтації як складова спрямованості особистості.
Фізичне виховання та спорт.
Васів С. В. Формування інтересу до самостійних занять фізичною культурою в курсантів-прикордонників.
Гаврилов А. С. Особливості розвитку спортивно-фізичного руху ВНЗ незалежної України.
Демерков С. В., Осіпов В. М., Міхайлусов Є. П., Зінченко П. К. Здоров’я – категорія соціально-педагогічна.
Дмитрієва О. В. Античні мислителі про поняття „здоров’я та „здоровий спосіб життя.
Єрмолаєва Т. М. Сутність естетико-фізичних якостей як спільного компоненту фізичного та естетичного виховання.
Калініченко О. М. Практичні рекомендації для фахівців фізичного виховання дітей 6 – 9 років.
Лук’янченко М. І. Іоанн Ставровський про формування здорового способу життя підростаючого покоління.
Мутасем Абдель Ваххаб Халаф Аль-Соуб Фізична реабілітація учнів з наслідками дитячого церебрального паралічу в процесі занять футболом.
Середа І. О. Контроль творчих здібностей молодших школярів на уроках фізичної культури.
Історія педагогіки.
Бенера В. Є. Зміст самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (1850 –1863 рр.).
Будянський Д. В. Педагогічні засади апокрифів Слобожанської родини.
Левченко О. О. Педагогічна проблематика герменевтичної психології в баченні художніх інтерпретацій творчості нашого краянина – Всеволода Гаршина.
Решетова І. А. Освітній простір вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів (1958 – 1963 рр.).
Сеньків О. М. К. Ушинський про трудове та фізичне виховання школярів.
Чередник О. В. Основні підходи до контролю знань студентів в організації навчально-пізнавальної діяльності вищих педагогічних закладів України в другій половині XX століття.
Шевченко Н. І. Стан наукового дослідження проблеми просвітницької діяльності та педагогічних поглядів українських письменників другої половини XIX століття (педагогічний аспект).
Педагогіка за кордоном.
Бочкарьова Н. С. Філософія освіти Карла Роджерса.
Козьменко О. І. Формування національної ідентичності громадян як пріоритетний напрям державної політики Канади.
Лавріненко Т. В. Становлення та розвиток ідей естетичного виховання в західноєвропейській філософсько-педагогічній думці.
Федоренко О. О. Педагогічні технології у системі професійної туристської освіти Угорщини.
Фучила О. М. Проблема грамотності дорослих Бельгії: соціально-економічний аспект.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация