Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №22 (209) Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 956,80 КБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №22 (209) Частина 1
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 151 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Теоретичні питання сучасної лінгводидактики.
Голуб Н. Ораторська мова в дискурсному аспекті.
Горіна Ж. Феномен маргінальної мовної особистості (на прикладі аналізу молодіжної субкультури).
Попова О. Когнітивний підхід до роботи над граматичними нормами української мови.
Формування мовної особистості вчителя-словесника.
Кравчук О. Роль психологічних чинників удосконаленні навичок лінгвістичного аналізу тексту у студентів-філологів.
Кучерява О. Текстовий концепт у системі формування мовної особистості студента філологічного факультету.
Мельник Т. Соціокультурна компетентність майбутнього словесника крізь призму суміжних наук.
Нікітіна А. Наукове обґрунтування поняття „лінгводидактичний аналіз тексту.
Починкова М. Критерії відбору навчального матеріалу для дистанційного курсу філологічного спрямування.
Рускуліс Л. Роль функціонально-стилістичного аспекту
навчання мови в лінгводидактичній підготовці майбутнього вчителя-словесника.
Сидоренко В. Психолого-педагогічний супровід неперервного підвищення кваліфікації вчителя української мови та літератури в умовах трансформації освіти.
Симоненко Т. Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів-словесників у вищих навчальних закладах.
Студенікіна В. Лінгводидактична компетентність учителів української мови в структурі методичної.
Дискурсний аспект формування мовленнєвої компетентності студентів-нефілологів.
Безгодова Н. Рівні сформованості професійного мовлення майбутніх учителів природничого профілю.
Варнавська І. Теоретичні основи формування мовленнєвої компетентності студентів-нефілологів.
Дроздова І. Текст дискурс формуванні українськомовного професійного мовлення студентів-нефілологів.
Климова К. Завдання на роботу з текстом у системі професійної українськомовної підготовки майбутніх учителів-нефілологів.
Лихачова К. Основи формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей в класичному університеті.
Луценко В. Формування стилістичних умінь і навичок у контексті професійної підготовки психологів.
Яскевіч О. Теоретичний аспект формування інформаційної компетентності викладачів іноземної мови.
Технологічний аспект сучасної лінгводидактики.
Ковтун І. Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи російськомовних студентів у процесі формування української лінгвістичної компетенції.
Сергієнко Л. Дидактична гра як засіб підвищення якості підготовки майбутніх учителів педагогічних коледжах.
Шепетко Ю. Особливості використання електронного підручника з української мови.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация