Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №07 (194) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 9,50 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №07 (194) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 176 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Пономарьова О. М. Формула творчості: науковий пошук.
Макаренко С. І. Про що говорить дитячий малюнок?
Мала Т. В. Визначення педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у ВНЗ.
Міняйлова А. В. Реалізація педагогічної технології гуманістичного виховання студентів у навчально-виховному процесі технічних університетів.
Мозгальова Н. Г. Вплив соціальних чинників на успішність інструментально-виконавської підготовки вчителів музики.
Муромець В. Г. Організація міжособистісного взаєморозуміння підлітків у комунікативному просторі дитячого оздоровчого табору.
Ніколаєнко Л. Г. Особистісна конструктивність як системний компонент готовності до діяльності з добору музичної інформації.
Овчаренко О. В. Жанрове різноманіття творчої спадщини Юрія Іллєнка в контексті розвитку українського поетичного кіно XX століття.
Павлова О. І. Особливості формування інформаційної культури філолога.
Паньків Л. І., Путішина Л. О. Жанр як категорія педагогіки мистецтва.
Парамоненко Л. М. Особливості розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з перукарського мистецтва та декоративної косметики в процесі позанавчальної діяльності.
Парфентьєва І. П. Формування мистецької рефлексії майбутніх учителів музики: діагностичний етап експерименту.
Пєтухова І. О. Класифікація тестів у вітчизняній психолого-педагогічній науці 20 – 30 рр. XX століття.
Плохотнюк О. С. Специфіка формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності.
Пляченко Т. М. Підготовка майбутнього вчителя музики до формування репертуару учнівських музично-інструментальних колективів.
Подольчук В. В. Роль виконавського дихання та артикуляції при грі на трубі.
Птахіна О. М. Сутність та особливості взаємодії в електронному середовищі як основи дистанційного навчання.
Радомська А. М. Віддзеркалення мистецьких традицій Західної Європи в килимах старої Слобожанщини.
Рожко М. М. Артистичність – творча ознака талановитості дитини.
Семеренська О. В. В. О. Сухомлинський і концепції виховання Заходу.
Смирнова Т. А. Проблема творчої особистості в психолого-педагогічних дослідженнях.
Старовойтова О. Є. Суспільна роль та соціальні функції естрадного виконавця. Форми спілкування виконавця зі слухачами.
Устименко-Косоріч О. А. Засоби масової інформації та їх роль у формуванні художніх напрямків молодіжної культури.
Чеботова Я. В. Проблематика креативності в навчанні студентів дизайнерських спеціальностей.
Шелупахіна К. М. Художні практики мистецтва трансавангарду як антропологічна стратегія формування „нової ідентичності.
Шелупахіна Т. В. Освітньо-виховний потенціал екранних мистецтв у структурі змісту курсу „Художня культура.
Ши Цзюнь-Бо. Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики в умовах компетентнісно орієнтованої освіти.
Щука Г. П. Самостійна робота студентів як складова процесу підготовки фахівців туристської індустрії.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация