Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №07 (194) Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 2,67 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №07 (194) Частина 1
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 155 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Пономарьова О. М. Формула творчості: науковий пошук.
Агаркова А. О. Деякі аспекти формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря.
Азарова Л. Г. Формування жанру естрадної вокальної музики.
Алексєєва О. М. Художнє життя Севастополя 1900 – 1920-х років.
Барановська І. Г. Використання дитячого фольклору на уроках музики.
Бірюков М. Ю. Карикатура, шарж, комікс як різновиди газетно-журнальної графіки.
Богута В. М. Фізіологічні складові формування хореографічних здібностей.
Бочкарьова Н. С. Вивчення ціннісних орієнтацій у системі освіти України, спираючись на психолого-педагогічні погляди Карла Роджерса.
Буракова К. В. Аналіз вагомих складових соціальної адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України на початковому етапі.
Вейда С. В. Проблеми культурологічної освіти в Україні.
Вознесенська О. Л., Волкова Л. М. Методичні засади підготовки майбутніх арт-педагогів.
Гаврилова Л. Г. Використання навчальних мультимедійних презентацій на лекціях з мистецьких дисциплін у педагогічному ВНЗ.
Глазунова І. К. Особливості інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в умовах рейтингово-модульної системи навчання.
Гречина О. М., Коваль І. С., Півторапавло В. В. Історико-педагогічні етапи формування емоційної культури в майбутніх викладачів професійного навчання.
Деркач О. О. Теоретичні та методичні засади використання арт-педагогіки в навчально-виховному процесі початкової школи.
Журба М. А. Культура не культури.
Іващенко М. В., Олійник Т. О., Столяренко Т. Л. Особливості формування інформаційної культури студентів ВНЗ.
Каминін В. Є. Особливості формування естетичної культури візажистів-стилістів у вищій школі.
Козир А. В. Креативний підхід до підготовки викладачів мистецьких дисциплін.
Кривуля І. О. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей студентів у ВНЗ.
Кругляк М. С. Проблеми морально-етичного виховання сучасної молоді.
Курт Шмид, Островерхова Ю. Хоры Австрии как элемент идентичности.
Лазарев О. А. Значення творчості в підготовці студентів художньо-графічного факультету.
Лінь Хай. Діалог традицій вокального виконавства України та Китаю.
Лісневська А. Л. Посилення творчого характеру навчально-пізнавальної діяльності як умова формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация