Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №15 (178)

  • Файл формата pdf
  • размером 13,47 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №15 (178)
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 304 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Модернізація освіти.
Бакурова А. В., Діденко А. В. Моделювання ефективності взаємодії між владою, населенням, туристичним та ігровим бізнесом.
Задорожня Т. М., Красюк Ю. М. Організація контролю результатів самостійної роботи
студентів засобами дистанційних технологій.
Лєсовець Н. М. Застосування нових інформаційних технологій у сфері документаційного забезпечення управління.
Малюк О. Ю. Сучасна офісна техніка та її роль у роботі документознавця.
Михайлова І. О., Циганкова С. О. До концепції створення спільного інформаційного середовища освітнього процесу університету.
Переяславська С. О. Критерії ефективності організації самостійної пізнавальної
діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах застосування мультимедійних елементів дистанційного навчання.
Полупаненко О. Г. Комп’ютерні технології у вивченні хімічних дисциплін: позитивні та негативні аспекти.
Kateryna Siryk Dialogues in Network and CMC System – New Type of Linguistic Communication.
Титенко С. В. Генерація індивідуального навчального середовища на основі моделі професійних компетенцій у Web-системі безперервного навчання.
Фоменко А. В. Віртуальне освітнє середовище.
Ходаковська А. П., Оленін М. В. Методи побудови інтерактивної гіпертекстової системи
для створення навчального програмного забезпечення.
Методика. Практика. Досвід.
Кононова О. О. Організація дослідницької діяльності учнів у розв’язанні задач на побудову із застосуванням інформаційних технологій.
Сейдаметова С. М., Терещенко С. В. Формування інформаційної культури та інформаційної компетентності школярів.
Дошкільне виховання та початкове навчання.
Вітебська П. В. Педагогічне спілкування як складова частина педагогічного оптимізму вихователя.
Гапоненко І. В. Розвиток критичного мислення молодших школярів в умовах інтерактивного навчання.
Профтехосвіта.
Бочарова І. А. Використання САПР Компас – 3D в навчальному процесі при підготовці майбутніх інженерів.
Дерев’янко Н. В. Місце та роль комп’ютерних технологій у формуванні проектно-образного мислення дизайнерів.
Міняйлова А. В. Дослідження стану гуманістичного виховання студентів у технічних університетах на сучасному етапі.
Ніколаєва Н. С. Особливості використання методу моделювання майбутніми економістами для прогнозування розвитку соціально-економічних процесів.
Онопченко С. В. Проблема підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання новітніх інформаційних технологій у професійній діяльності.
Вища школа.
Бахтіна Г. П., Мінкін О. Ю. Проблема типів планування навчального процесу
в умовах інтеграції вищої школи України в міжнародний освітній простір.
Клочкова Д. М. Правова компетентність як основна ланка правової культури.
Ковтун Ю. І., Красноруцький О. М. Навчальна лабораторія як важливий чинник ефективності процесу навчання у ВНЗ.
Кузьміна Н. М., Струтинська О. В. Деякі методичні аспекти навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки.
Осадча К. П. Підвищення рівня професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами електронних підручників.
Панченко Л. Ф. Підготовка майбутніх філологів до використання інформаційних технологій у лінгвістичних дослідженнях.
Скобцова Ж. Г. Романсы В. Косенко в классе концертмейстер ской подготовки ВУЗа.
Старченко В. М., Кущенко О. В., Полупан Ю. В.
Вплив системності й послідовності викладу матеріалу на процес навчання в сучасній вищій школі.
Стеценко Г. В. Технологія Веб 2.0 як засіб використання освітніх Веб-ресурсів майбутніми вчителями інформатики.
Хавелова Л. С. Роль Інтернет-музеїв у навчально-виховному процесі та перспективи їх розвитку.
Цодікова Н. О. Підготовка майбутнього вчителя фізики до використання
Інтернет-технологій у професійній діяльності.
Освіта вчителя.
Смалько О. А. Інтернет-ресурси на допомогу вчителю-предметнику.
Педагогічна спадщина.
Бондар О. В. Журнал „Радянська школа про проблеми підручника (60-ті роки XX століття).
Крутько О. М. Проблеми технічних засобів навчання на сторінках часопису „Радянська школа у 50-х – 60-х роках XX століття.
Смілянець О. Г. Історія становлення професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні.
Педагогіка за кордоном.
Попко І. А. Внесок наукових відкриттів і винаходів у розвиток дистанційного навчання.
Електронний підручник.
Кононец Н. В. Наукове обґрунтування принципу індивідуального підходу при створенні електронного підручника.
Крамаренко Т. А. Аналіз засобів створення електронних підручників при підготовці майбутніх учителів гуманітарного профілю.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация