Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №11 (174)

  • Файл формата pdf
  • размером 1,82 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №11 (174)
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 329 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Методика. Практика. Досвід.
Беземчук Л. В. Формування музичної культури школярів як сучасна проблема художньої дидактики.
Булда М. В. Професійний розвиток виконавської творчості вітчизняних та зарубіжних естрадно-джазових акордеоністів-баяністів на стадії філармонійної спеціалізації
(1950−1980 рр.).
Бурзаниця Т. І. Є образ – є творчість (до проблеми формування виконавської майстерності учнів шкіл естетичного виховання.
Калашников Ю. В. Значення творчості М. П. Будашкіна в розвитку народної інструментальної музики.
Муромець В. Г. Виховання культури взаєморозуміння підлітків на засадах відносин у комунікативному просторі.
Подлєсна І. А. Роль комплексного підходу до вивчення української народної творчості в системі шкіл естетичного виховання.
Полтавська Н. А. Педагогічні умови формування духовних цінностей старшокласників.
Сіротіна Т. Б. Авторська програма з сольфеджіо – традиції та інновації.
Теплова О. Ю., Троянова О. В. Проблеми формування готовності до творчої самореалізації учнів у процесі їхньої фортепіанної підготовки.
Модернізація освіти.
Алехина Г. В. Формирование культуры межконфессионального общения в студенческой бреде.
Борисова С. В. Про екологічну складову національної самосвідомості.
Гаміна Т. С. Музикотерапія як складова артсинтезтерапії.
Котова О. В. Значення ритмічної гімнастики в естетичному вихованні молоді.
Лабінцева Л. П. Особливості творчої уяви як естетико-педагогічного феномена.
Лісневська А. Л. До визначення змісту поняття „Професійне мислення майбутніх телевізійних репортерів.
Ляшенко Ю. В. Вокальний ансамбль у системі професійного навчання (завдання та проблеми викладання).
Михайлова Л. М. Сучасні підходи до формування в учнівської молоді ціннісних орієнтацій.
Назаренко Н. В. Специфіка взаємодії буденно-музичної свідомості й культури в сучасному соціумі.
Найда В. С., Максимов М. Ф. Про формування
художньо-естетичної культури як особистісної якості лідера: педагогічні аспекти.
Онофрійчук Л. М. Історичний досвід використання лялькового театру у вихованні особистості.
Петченко А. Ф., Фалалєєв В. І. Концертна діяльність філармонічного колективу (ансамблю народних інструментів) в естетичному вихованні молоді.
Самохіна Н. М. Доцільність використання дистанційної форми навчання в магістратурі (на матеріалі дистанційного курсу „Теоретичні проблеми музики XX століття).
Семерніна І. М. Критерії здатності до професійної саморегуляції в студентів музично-педагогічних спеціальностей.
Сєрік М. В. Аспекти діяльності концертмейстера-піаніста.
Соколова А. В. Науково-педагогічне обґрунтування сутності й структури дитячої хорової культури.
Таранов Р. А. Психофізичні вправи як фактор удосконалення професійної майстерності виконавця.
Федорова Т. О. Анестезія сакрального як прояв де сакралізації сучасності у світі глобалізаційних процесів.
Харченко В. Г., Петченко А. Ф. Психологічні особливості ансамблевої гри (про розподіл уваги в ансамблевому виконавстві).
Чупіна В. М. Шляхи формування художньо-графічної культури майбутніх фахівців ювелірної галузі.
Ярьоменко А. В. Особливості впливу мистецтва на формування естетичних смаків студентства та молоді.
Овчаренко Г.Е. Сучасні тенденції розвитку художньої освіти
на Луганщині (на прикладі шкіл естетичного виховання та ВНЗ 1-2 рівня акредитації).
Освіта вчителя.
Анікіна Т. О., Софієнко М. К. Основні тенденції розвитку українського кінематографа на зламі XX−XXI століть.
Белая И. В. Формирование экологического сознания будущих учителей в ракурсе эколого-эстетического воспитания школьников.
Коночкіна О. І. Компетентнісний підхід у системі підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін.
Кузніченко О. В. Визначення професійно значущих якостей майбутнього викладача-музиканта.
Павлюк Р. О. Художньо-естетичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до творення віртуальної педагогічної реальності.
Подрєзов В. А., Галдун Т. І. Витоки вегетаріанства та його етичні основи.
Сулаєва Н. В. Місце автентичних музичних творів у естетичному вихованні майбутнього педагога.
Ткаченко Т. В. Вокально-сценічні дисципліни як складові професійного становлення майбутнього вчителя музики.
Федій О. А. в професійній діяльності сучасного педагога.
Шевченко О. М. Загальнокультурний розвиток музикантів-педагогів як пріоритетний напрямок професійної освіти.
Яковенко Л. П. Професійний розвиток майбутнього вчителя музики в процесі ансамблевого музикування.
Педагогіка за кордоном.
Максименко О. А. Особливості розвитку системи художньо-естетичної освіти та виховання в сучасній Франції.
Сташевська І. О. Новаторські музично-просвітницькі ідеї видатного діяча німецької культури Фріца Йоде.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация