Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №07 (170) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 1,52 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №07 (170) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 152 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Пономарьова О. М. Відкриття другої всеукраїнської науково-практичної конференції
„формула творчості: теорія і методика мистецької освіти.
Олійник Т.О. Технологія формування критичного мислення майбутніх учителів в умовах
продуктивного освітнього середовища.
Паньків Л.І. Методичні напрямки розвитку творчої самореалізації учнів мистецького
колективу.
Петров В.С., Зеленська Н.О. Художньо-педагогічні принципи формування наочно-просторового середовища шкільного кабінету.
Плохотнюк О.С. Аналіз ціннісного сприйняття музичних творів майбутніми педагогами-
музикантами в контексті формування їх професійно-ціннісних орієнтацій.
Пономарьова О.М. Деяки аспекти використання інтеграції мистецтв у сучасному
освітньому просторі.
Продан И.В. Формирование профессиональной культуры будущих дизайнеров одежды в вузе.
Салій В.С. Художній образ у контексті аксіологічних вимірів мистецької педагогіки.
Сидельникова О.Д. Гендерна педагогіка в контексті сучасних педагогічних напрямків.
Соколова А.В. Теоретичні ідеї та досвід формування дитячої хорової освіти і виховання в
Німеччині (20 – 80 рр. XX ст.).
Сорокіна Г.О. Екологізація навчання й виховання фахівців туристської галузі як нове явище в освіті.
Старовойтова О.Є. Художньо-виконавський аналіз музичного вокального твору в системі
професійної підготовки естрадних співаків.
Суровцева Р.Ф. Підготовка майбутніх учителів молодших класів до впровадження інтерактивних методів навчання.
Тишакова Л.Т. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови в контексті
компетентнісного підходу.
Тищенко О.М. Деякі підходи до бачення формули творчості в освіті.
Трегубенко О.М. Про необхідність системного підходу в дослідженні процесу розвитку природничого краєзнавства в системі вітчизняної шкільної освіти.
Удріс І.М. Дизайн XX – початку XXI століття: проблеми та перспективи розвитку.
Філімонов О.Ю. Професійна компетентність студентів-хореографів як складова їх фахової
підготовки.
Форостюк І. В. Шляхи підвищення інтересу студентської молоді до вивчення народного декоративного мистецтва.
Харитонова В.В. Методика формування художньо-конструкторських знань та вмінь
старшокласників у процесі проектування та виготовлення швейних виробів.
Царьов О.Д. Генезис поняття „професійна адаптація у психолого-педагогічній літературі.
Цзинь Нань. Структурні компоненти вокальної підготовки студентів КНР у системі
музично-педагогічної освіти України.
Чеботова Я.В. До питання про розвиток абстрактного мислення.
Чернуха Н.М., О.П., Бахов І.С. Формування громадянськості: історія та сучасність.
Чупіна В.М. Компетенстнісний підхід до вищої освіти художників з металу.
Щука Г.П. Підготовка майбутніх фахівців туристичної індустрії до творчої діяльності.
Якібчук М.І. Змістовна частина методики формування управлінської культури працівників
профспілкових організацій у системі післядипломної освіти.
Ярова Л.П. Національна само ідентифікація як складова формування світогляду майбутніх
педагогів-художників у процесі фахової підготовки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация