Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №05 (168) Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 1,72 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №05 (168) Частина 2
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 264 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Деякі аспекти визначення компетентністного підходу в новій освітній системі.
Особливості формування соціальної активності студентів у процесі діяльності молодіжних громадських об’єднань.
Сутнісна характеристика комунікативного взаєморозуміння підлітків у міжособистісному спілкуванні.
Можливості використання інформаційних технологій у педагогічній діагностиці.
Василь сухомлинський про родинне виховання.
Вивчення аксіологічних аспектів музично-виховної роботи в початковій школі.
Підготовка майбутніх учителів до впровадження проектного методу в освітню практику початкової школи.
Диригентська діяльність як складова частина творчого процесу підготовки вчителя музики.
Проблема духовного розвитку особистості в педагогічному досвіді у вітчизняних вчителів-новаторів (60 – 80 рр. XX ст.).
Організація процесу тренувань операторів асу на основі прогнозу терміну навчання.
Краєзнавство як засіб естетичного виховання молодших школярів у сільській школі.
Діагностика готовності учителів
початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів.
Діагностика впровадження технології особистісно-орієнтованої освіти в практику роботи ДНЗ.
Тпрограмне забезпечення дошкільного закладу як умова та результат культуровідповідного управління.
Мотиваційна готовність майбутніх учителів початкових класів до організації колективних форм роботи учнів сільських малочисельних шкіл: діагностичний аспект.
Особливості родинного виховання дітей, діагностика взаємодії освітнього закладу
із сім’єю.
Сучасна університетська освіта в Нідерландах.
Теоретичне та практичне значення цільової моделі в професійній підготовці фахівців-юристів.
Етнічна свідомість як провідний чинник формування мовної свідомості зарубіжних
українців.
Использование технологи педагогических мастерских на уроках чтения в начальной школе.
Діагностика в системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни „теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.
Ефективність процесу виховання в сучасному вищому навчальному закладі України.
Комунікативна освіта студентів як частина їхньої професійної компетентності.
Деякі інформаційної аспекти компетентності формування майбутніх інженерів –програмістів.
Культура як фактор розвитку внутрішнього світу дитини.
До питання діагностування громадянської обізнаності дітей старшого дошкільного віку.
Педагогічна діагностика в контексті фахової підготовки магістрів початкової освіти.
Риторико-мовленнєва підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти в структурі педагогічної діяльності.
Проблема педагогічної діагностики рівня сформованості моральних якостей курсантів навчальних закладів МВС України.
Теоретичні основи технологій навчання у вищій школі.
Психолого-педагогічні аспекти формування професійної відповідальності вчителів початкових класів в умовах педагогічного коледжу.
Особистісні аспекти формування естетичних основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики.
До проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя.
Уманітарне середовище вищого технічного навчального закладу як чинник формування особистості майбутнього інженера.
До проблеми визначення стану сформованості навичок відповідального батьківства.
Діагностика розвитку професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами задачного підходу.
Особливості формування громадянськості учнівської молоді через інтеграцію виховних впливів суспільства.
На шляху до інтеграції в освітньому просторі.
Новые парадигмы профессионально–педагогической підготовки современного учителя.
Організація та керівництво
самостійною роботою студентів.
Особливості готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з дітьми схильними до девіантної поведінки.
Деякі аспекти комунікативної культури сучасного лікаря.
Значення педагогічних принципів у формуванні управлінської культури профспілкового лідера.
Професійна самореалізація майбутнього фахівця в галузі дошкільної освіти: проблеми та діагностика.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация