Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №05 (168) Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 1,53 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №05 (168) Частина 1
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 256 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Мировоззрение системе общечеловеческих цінностей.
Формування педагогічного мислення та поведінка майбутнього вихователя
дошкільних закладів.
Історія розвитку соціального захисту дітей-сиріт в Україні у XVIII – XIX столітті.
Професійна діяльність інженера в умовах інформатизації.
Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів.
Спільна творча діяльність як чинник формування комунікативної компетентності молодших школярів навчально-виховному процесі.
Сучасні підходи до діагностики музичних здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Діагностика валеологічної вихованості молодших дошкільників.
Поетапне формування контрольно-оцінних умінь учнів початкової школи.
Критерії, показники та рівні професійної математичної компетентності вчителів початкових класів навчальної діяльності.
Історія становлення дошкільної освіти в Криму (друга половина XIX – початок XX
століття).
Гуманістичний потенціал філософсько-педагогічної концепції С.Й. Гессена.
Особливості підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності.
Діагностика стану реалізації завдань екологічної освіти та виховання в процесі організації навчально-виховної роботи школи і ступеня.
Особливості вивчення прояву самостійності дітьми раннього віку.
Дефініційний аналіз поняття «ціннісне ставлення до праці» у контексті змісту
трудового виховання молодших школярів.
Спостереження за емоційними реакціями дітей у процесі створення виховних ситуацій.
Діагностика мовних понять у дітей дошкільного віку.
Діагностика проектувальної компетентності майбутнього педагога.
Психолого-педагогічні аспекти формування я-концепції молодшого школяра.
Гуманітаризація навчально-виховного процесу при навчанні студентів іноземній мові у вищій школі.
Особливості сприймання дітьми старшого дошкільного віку літературних творів.
Регіональний навчально-виховний комплекс як соціалізуюче середовище учнівської
молоді.
Змістові та формальні характеристики педагогічної підтримки соціально незахищених
категорій населення.
До питання про можливості системи діагностування розумового розвитку дітей 6-7
років у процесі навчання.
Психолінгвістична діагностика – основа обґрунтування змісту і методів мовно-
мовленнєвої освіти дітей дошкільного віку.
Співпраця дошкільного закладу та сім'ї у формуванні соціальної компетентності
дитини.
Діагностування уявлень молодших школярів про толерантність у процесі формування основ правової культури.
Діагностика сформованості готовності майбутніх вихователів до виховання відповідальності в старших дошкільників.
Виховання основ екологічної культури дошкільників в умовах урбанізованої території.
Вплив естетичних почуттів на розвиток читацьких інтересів молодших школярів: аспект педагогічної діагностики.
Особливості сімейної соціалізації дитини дошкільного віку.
Система підготовки майбутнього вчителя початкових класів до діагностики рівня готовності дитини до школи.
Документаційне забезпечення управління: проблеми й перспективи.
Організація співробітництва педагогічному процесі.
Толерантність – необхідна якість особистості сучасної людини.
Використання ілюстрацій при навчанні дітей середнього дошкільного віку розповіді за змістом казок.
Проблема етичного виховання учнів у ранніх творах Б.І. Коротяєва (50 – 60-ті роки
XX сторіччя).
Особливості моніторингу професійної підготовки майбутніх вихователів до здійснення
взаємодії з родинами дітей у сучасних умовах.
Теория и практика воспитания подрастающего поколения.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация