Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дудзяний І.М. Програмування мовою Object Pascal

  • Файл формата pdf
  • размером 5,29 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дудзяний І.М. Програмування мовою Object Pascal
Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. - 329 с.
Розглянуто основи програмування мовою Object Pascal у середовищі Delphi
6. У підручнику подано теми, які вивчають студенти факультету прикладної математики та інформатики у межах курсів ЕОМ та програмування і Програмне забезпечення.
У посібнику систематизовано основні прийоми програмування мовою Object Pascal: опис типів даних, оголошення змінних і констант, організацію галужень і циклів, опис і використання структурованих типів даних, покажчиків, підпрограм і модулів. Розглянуто поняття і принципи об’єктно-орієнтованого програмування: класи, об’єкти, конструктори і деструктори, інкапсуляцію, поліформізм, наслідування, методи, властивості та події. На достатньо детальному для навчальних цілей рівні описано бібліотеку візуальних компонентів (VCL), яка використовується у середовищах Delphi та С++ Builder. Детально описано технологію розроблення проектів у середовищі Delphi 6.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация