Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Тяпкін К.Ф. Фізика Землі

  • Файл формата pdf
  • размером 11,75 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Тяпкін К.Ф. Фізика Землі
Підручник. — К.: Вища шк. , 1998. — 291 с. — ISBN 5-11-004772-3
Наведено сучасні дані про будову і фізичні поля Землі , розглянуто сейсмогеологічну, геоелектричну, щільнісну і магнітну моделі тектоносфери, викладено Нову ротаційну гіпотезу структуроутворення в тектоносфері, яка грунтується на запропонованій автором новій моделі ізостазії Землі. Показано єдиний механізм деформування тектоносфери і формування
фізичних полів Землі.
У підручнику відображено сучасні уявлення вітчизняних і закордонних учених у галузі наук про Землю. Значну його частину складено за результатами досліджень автора, опублікованих у 1992—1997 рр. у Міжнародному геофізичному журналі. Лаконічність викладу матеріалу компенсує ться великим списком літератури.
Для студентів геологічних спеціальностей вищих закладів освіти.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация