Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вжосек В. Історія - Культура - Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення

  • Файл формата pdf
  • размером 7,29 МБ
Вжосек В. Історія - Культура - Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення
К.: Ніка-Центр, 2011. — 296 с. — (Серія «Ідеї та Історії»; Вип. 7).
ISBN 978-966-521-602-5
Монографія сучасного польського історика, керівника закладу методології історії та історії історіографії Університету імені Адама Міцкевича в Познані професора Войцеха Вжосека є синтезом двох книг, виданих мовою оригіналу впродовж останніх років.
Автор обґрунтовує конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснює одну з найпереконливіших у світовій гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної практики. Автор показує обмеженість традиційного підходу з його трактуванням історії як науки, що дає об´єктивне знання про минуле, і пропонує натомість власну концепцію, яка розглядає історію як частину сучасної культури, спрямовану на пізнання культури минулого. Простежуючи під цим кутом зору зміни у французькій історіографії XX століття, Вжосек окреслює загальний образ історіографії як культурної практики та вказує на її метафоричну природу та культурну ангажованість.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.