Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці

  • Файл формата pdf
  • размером 51,37 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці
Підручник для студентів вузів. — Харк. нац. аграр. університет ім. В.Докучаєва. — Харків: Гриф, 2002. — 580 с.
Викладено теоретичні основи та принципи побудови моделей дослідження операцій в економіці, розглянуто їх структуру й основні компоненти. Значну увагу приділено основним поняттям, принципам і методиці дослідження операцій, розбудові виробничих функцій, прогнозуванню економічних показників, методам лінійного та нелінійного програмування, планування й управління мережами, математичному моделюванню процесів масового обслуговування, управління запасами, імітаційному моделюванню, експертним оцінкам у менеджменті, використанню пакетів прикладних програм у дослідженні операцій.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация