Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід до історії: Сучасний український досвід (1991 - 2009)

  • Файл формата pdf
  • размером 1,58 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід до історії: Сучасний український досвід (1991 - 2009)
Монографія. К.: Логос, 2011. – 220 с. (укр. мовою).
В монографії на основі широкого кола історіографічних джерел здійснено комплексний аналіз становлення та загальних тенденцій використання цивілізаційного підходу в сучасній українській історіографії за період 1991 – 2009 рр. Особливу увагу приділено систематизації провідних ліній інтерпретації соціокультурної ідентичності України в ході застосування цивілізаційного підходу до української історії.
Для істориків, викладачів, студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом розвитку української історичної науки.
В монографии на основе широкого круга историографических источников осуществлен комплексный анализ становления и общих тенденций использования цивилизационного подхода в современной украинской историографии за период 1991- 2009 гг. Особое внимание уделено систематизации ведущих линий интерпретации социокультурной идентичности Украины в ходе применения цивилизационного подхода к украинской истории.
Для историков, преподавателей, студентов исторических и других гуманитарных факультетов, всех, кто интересуется современным состоянием развития украинского исторической науки.
Г65
УДК 930.1 (477) "19/20"
ББК 63.3 (4УКР)
ISBN 978-966-171-367-2
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация