Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гончарук А.Г. Основи статистики

  • Файл формата pdf
  • размером 6,96 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гончарук А.Г. Основи статистики
Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. -125 с.
Навчальний посібник складається з двох розділів та містить теоретичний матеріал, завдання та методичні вказівки щодо їх розв’язання за наступними темами курсу: зведення і групування, абсолютні та відносні величини, середні величини, вивчення варіації, аналіз рядів динаміки, індекси, статистика продукції, статистика робочої сили та робочого часу, статистика продуктивності праці, статистика оплати праці,статистика основних фондів та устаткування, статистика витрат виробництва та обігу, статистика оборотних коштів, прибутковості та рентабельності.
Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів для проведення практичних занять.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация