Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ткач Є. І. Загальна теорія статистики

  • Файл формата pdf
  • размером 2,01 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ткач Є. І. Загальна теорія статистики
Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ткач Є. І., Сторожук В. П. – 3-тє вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с. – ISBN 978-966-364-892-7
У підручнику Загальна теорія статистики розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовують для вивчення закономірностей суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку. Особливу увагу приділено статистичній методології, можливостям її використання в умовах суттєвих змін в економіці.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация