Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Воронкова Т.Б., Охріменко В.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу Теорія ймовірностей і математична статистика

  • Файл формата pdf
  • размером 291,44 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Воронкова Т.Б., Охріменко В.М. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу Теорія ймовірностей і математична статистика
Х.: ХНАМГ, 2007. – 31 с. Для студентів 2 курсу ФПО та ЗН та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»).
Вивчення дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» передбачено програмою підготовки бакалавра за напрямком «Будівництво». Теорією ймовірностей називається розділ математики, що вивчає закономірності у випадкових явищах. Методи теорії ймовірностей широко використовуються в різних практичних задачах техніки, економіки, планування виробництва й інших. Теорія ймовірностей є теоретичною основою математичної статистики. У результаті вивчення курсу студент повинен володіти основними методами статистичного опису результатів спостереження, визначення імовірнісних характеристик випадкових величин, перевірки статистичних гіпотез і прийняття на їхній основі обґрунтованих рішень.
У процесі вивчення предмета «Теорія ймовірностей і математична статистика» студент повинен виконати контрольну роботу, що включає 7 завдань, які належать до різних тем курсу. У методичних вказівках наведені основні формули й теоретичні положення, а також розглянуті приклади задач.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация