Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України

  • Файл формата pdf
  • размером 1012,58 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України
Навч. посіб.\ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
ISBN 978-966-364-910-8
У навчальному посібнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України.
Розглядаються найважливіші наукознавчі проблеми теорії трудового права. Детально вивчено предмет, метод, функції, принципи і система трудового права, місце трудового права в системі права України. Ґрунтовно висвітлено поняття і структуру трудових правовідносин і правосуб’єктність їх учасників. Значну увагу приділено трудовому договору та колективним договорам і угодам. Окрема увага приділяється питанням встановлення і налагодження соціального партнерства в Україні.
Пропонований посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та усіх хто цікавиться проблемами правового регулювання сфери праці в Україні.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация