Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Довгань Л. Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління

  • Файл формата pdf
  • размером 1,82 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Довгань Л. Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління
Навч. посіб. 2-ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.
Надаються методика діагностики зовнішнього та внутрішнього середовищ, сучасні підходи до проведення стратегічного аналізу та діагностики потенціалу організації, поглиблено визначення конкурентної позиції і рівня конкурентоспроможності організації, розглянуто бенчмаркінг як інструмент вибору стратегічних альтернатив, наведена класифікація базових і конкурентних стратегій. Значну увагу приділено маркетинговим та інноваційним аспектам забезпечення конкурентоспроможності організації. Запропоновано підходи до використання стратегічного планування, реалізації стратегії і управління змінами в організації, розглянуті питання формування корпоративної культури, роль і значення стратегічного лідерства.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів і факультетів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, які навчаються за планами підготовки бакалаврів і магістрів відповідного фахового спрямування, для слухачів бізнес- шкіл, керівників усіх рівнів, які цікавляться проблемами та перспективами стратегічного розвитку підприємств і організацій.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация