Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г., Ярошовець В.І. Філософія

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г., Ярошовець В.І. Філософія
К.: ЦУЛ, 2010. — 648 с. — ISBN: 978-611-01-0127-1.
У підручнику дається систематичний виклад історії зарубіжної та вітчизняної філософії. Відмовившись від однобічно-ідеологічного, конфліктного протиставлення відмінних філософських позицій, автори пропонують консенсус поглядів, плюралістично-поліфонічне, діалогічне відтворення історії й сьогодення світової філософської думки, орієнтують на використання всього розмаїття філософської методології – діалектики, феноменології, герменевтики та ін.
Для студентів вищих навчальних закладів
Вступ. Філософія як історія філософії
Орієнтальна і окцидентальна філософські парадигми
Філософія Стародавнього Світу
Грецька і римська Античність
Середньовічна думка в Західній Європі
Доба ренесансу
Новоєвропейська філософія XVII—XVIII ст
Класичні джерела сучасної філософії: ікант, ГВФГегель, кМаркс
Модерна філософія кінця XIX—XX ст
Криза новоєвропейської філософії: новоєвропейський модерн
Феномен тоталітарної філософії
Філософія ірраціоналізму
Екзистенційна філософія
Постсучасна світова філософія
«Суміш реальностей» у філософському доробку ЕДюркгейма
«Самотній голос людини» у філософії ҐМарселя
«Негативна діалектика» Т. Адорно
Культурно-антропологічна методологія К. Леві-Стросса
Еволюційна епістемологія та постструктуралізм МФуко
Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза
Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда)
Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара
Виміри філософії Прікера: феноменологічна герменевтика (мотив і «проект» дії)
Американський постмодернізм: філософсько-культурна концепція Ф. Джеймісона
Плюралізм філософії італійського постмодернізму
Еко
Ваттімо
Історія вітчизняної філософії
Українська філософіядокласична доба
Класична доба української філософії
Українська філософія другої половини XIX ст
Новітня українська філософія
Післямова
Література до частини ІІІ
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация