Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Хоменко Т.М. Проповідництво і сучасна публіцистика

  • Файл формата pdf
  • размером 1,02 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Хоменко Т.М. Проповідництво і сучасна публіцистика
Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 136 с.
Монографія присвячена дослідженню осучаснення і розвитку основних жанрових ознак християнської релігійної проповіді в українській публіцистиці. Проведено комплексне вивчення наукових здобутків у галузі історичної рухомості жанру проповіді та жанрової структури публіцистичних текстів Є. Сверстюка, М. Мариновича, І. Ортинського. З'ясовано, що проповідницький жанр, хоч і підпорядковувався деяким канонічним вимогам технічного укладання тексту, не міг розвиватися лише у цих жанрових трафаретах. У цьому чи не найбільше наблизилася до особливостей проповіді публіцистика морально-етичного спрямування. Спільними для цих видів красномовства є надтрафаретне функціонування інтерпретації християнської ідеї, переважання змісту над формою, єдине (Біблійне) метафоричне поле авторських запозичень, творче їх переосмислення та дидактичне спрямування.
ISBN 978-966-1585-05-7
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация