Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпори з соціології

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Шпори з соціології
4 стор., 51 питання. Інститут туризму федерації профспілок України, 2009 рік.
Функції соціальних інститутів
Людина, індивід, особистість.
Що вив соціалізація особистості?
Влада, авторитет, керівник, лідер.
Елементи соціальної структури
Соціальна дія
Елементи нормативної структури соціальної ролі.
Громадянське суспільство
Відмінності між керівником і лідером
Девіантна поведінка
Криза сучасної сім’ї
Соціалізація особистості
Форми соціального Контролю
Соціальна стратифікація
Типи соціальних Дій
Соціальний конфлікт
Методи соціальних досліджень
Біологічна стать, гендерна ідентичність, гендерні ідеали, гендерні ролі
Каналами соц. мобільності.
Соц. взаємодія
Критерії соц. стратифікації.
Соц. контроль
Стиль керівництва
Соц. статус
Соц. роль
Форми соц. взаємодій
Соц. група
Функції соц.
Соціáльна мобільність
Стадії соц. особистості
Формальна організація
Суспільство
Зробіть перелік чинників індивідуальної мобільності
Критерії суспільства
Зробіть перелік основних компонентів девіації
Зробіть перелік стилів керівництва
Розкрийте зміст понять »шлюб» і «сім’я»
Зробіть перелік головних функцій управління
Розкрийте зміст понять «дистанція мобільності», « об’єм мобільності»
Розкрийте зміст поняття «Соціальний інститут»
Розкрийте зміст понять «десоціалізація» «ре соціалізація»
Зробіть перелік чинників індивідуальної мобільності
Розкрийте зміст понять керівництво і менеджмент
Конкуренція, суперництво
Перелік ієрархії потреб А.Маслоу
Мала соц.група,велика соц.група
Вкажіть основні характеристики суспільства
У чому полягає сутність процесу гендерної соціалізації
Зробіть перелік структурних елементів конфлікту
Розкрийте зміст понять формальний контроль, неформальний контроль
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация