Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Теленьга В.Г. Ураження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР). Клініка, перша медична допомога. Організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Теленьга В.Г. Ураження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР). Клініка, перша медична допомога. Організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження
Склав: В. Г. Теленьга. — Донецьк: ДонДУ. - 22 с.
Методичний посібник до самостійної роботи студентів непедагогічних спеціальностей усіх факультетів ДонДУ за курсом Безпека життєдіяльності і цивільна оборона.
Ураження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР).
Клініка, перша медична допомога.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация