Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Касап В.А. Дакументазнаўства

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Касап В.А. Дакументазнаўства
Вучэбна-метадычны дапаможнік. — Мінск: БДУ культуры i мастацтваў, 2007. — 77 с.
Вучэбна-метадычны дапаможнік адпавядае праграме курса Дакументазнаўства. У iм даецца цэласнае ўяўленне аб сутнасцi, функцыях, відавым складзе, структуры дакументаў, якія існуюць у сістэме інфармацыйна-дакументных камунікацый. Мэта яго – аказанне дапамогi студэнтам пры засваеннi дысцыпліны Дакументазнаўства на ўсіх этапах iх вучэбнай дзейнасцi. Для студэнтаў дзённай i завочнай формаў навучання, выкладчыкаў, што чытаюць лекцыйны курс, праводзяць лабараторныя заняткi, кіруюць курсавымi работамi.
Агульнае дакументазнаўства.
Дакумент як аб'ект дакументавання.
Метады і спосабы дакументавання.
Класіфікацыя дакументаў.
Сістэма інфармацыйна-дакументных камунікацый (СІДК) – асяроддзе існавання дакументаў.
Дакументазнаўства як навука.
Спецыяльнае дакументазнаўства.
Выданне як дакумент. Неперыядычныя выданні.
Кніга як асобы від выдання.
Перыядычныя выданні.
Нарматыўна-тэхнічныя і тэхнічныя дакументы.
Неапублікаваныя дакументы.
Дзелавыя дакументы.
Аўдыёвізуальныя дакументы.
Мікраформы.
Электронныя дакументы.
Нотныя дакументы. Выяўленчыя дакументы.
Картаграфічныя дакументы.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация