Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гарнець В.М., Безух А.В. Методологія створення машин (на укр. языке)

  • Файл формата djvu
  • размером 7,59 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гарнець В.М., Безух А.В. Методологія створення машин (на укр. языке)
Навчальний посібник. - К.: Хай-Тек Прес, 2010. - 376 с.
ISBN:978-966-2143-56-0.
Систематизивано матеріали по відпрацюванню основних проблемних ситуацій, які виникають в процесі створення нової техніки та удосконален­ню існуючої, а саме: виготовленні і оформленні проектно-конструктор­ської документації, економічному обґрунтуванні, забезпеченні патентної
чистоти інженерно-технічних рішень, проведенні науково-дослідницьких робіт, забезпеченні надійності та довговічності конструкцій, стандартиза­ції та уніфікації виробів в цілому та їх складових, а також при відпрацю­ванні ергономічних та екологічних показників техніки. Призначений для студентів, магістрів і аспірантів механічних спеціаль­ностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация