Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Захарова І.В. Документно-інформаційні комунікації

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Захарова І.В. Документно-інформаційні комунікації
Методичний посібник. Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2011. 31 с.
Навчальна дисципліна „Документно-інформаційні комунікації є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців кваліфікаційного рівня „бакалавр за напрямом „Документознавство та інформаційна діяльність.
„Документно-інформаційні комунікації входить до циклу дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалавра за напрямом 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність.
Навчально-методичний комплекс дисципліни розроблено на підставі освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 822 від 28.10.2004 року.
Мета: ознайомити студентів з сучасною системою документно-інформаційних комунікацій (ДІК), з організаційними основами їх діяльності та їх інформаційним забезпеченням.
У курсі даються поняття про документно-інформаційні комунікації, їх місце в системі розповсюдження знань і інформації, розглядаються процеси становлення системи ДІК, загальні риси і особливості організації діяльності документно-інформаційних систем (ДІС), їх інформаційні ресурси та інформаційні послуги.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация