Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Rešková Ivana, Pintarová Magdalena. Communicative Czech (Elementary Czech)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Rešková Ivana, Pintarová Magdalena. Communicative Czech (Elementary Czech)
Издатель: Karlova Univerzita
Год выпуска: 2007-2009
Количество страниц: 262+111
ISBN: 9786000001131
Язык курса: Чешский, английский
Учебник чешского языка для иностранцев.
В комплект входят: учебник + сборник упражнений.
Uečebnic Communicative Czech (Elementary Czech) je první částí kompletu učebnic, které mají studenty dovést k pokročilé úrovni znalostí jazyka. Je určena úplným či tzv. falešným začátečníkům. Je psána na základě angličtiny. Mohou ji však používat i zájemci bez znalostí anglického jazyka, neboť instrukce ke cvičením jsou také v češtině. Pokračováním Elementary Czech je učebnice Intermediate Czech (Ivana Rešková - Magdalena Pintarová, Praha 2002).
Hlavním cílem učebnice je, aby studenti zvládli autentickou, komunikativní češtinu.
Učebnice obsahuje úvodní lekci a 12 lekcí, z nichž poslední je opakovači. Úvodní lekce je věnována informacím z fonetiky a fonologie. Ostatní lekce jsou strukturovány tak, že textová část spojuje souvislý text s dialogy vycházejícími z reálného prostředí. V textech i dialozích se důsledně objevují nové gramatické jevy, aby tak bylo ilustrováno jejich konkrétní použití.
Do učebnice jsou zařazeny různé typy cvičení:
drily upevňující novou gramatiku;
substituční cvičení a jednostranné dialogy ověřující porozumění danému tématu;
stylistická cvičení motivující studenty k tvůrčí práci s jazykem;
lexikální cvičení sloužící k upevnění a rozšíření slovní zásoby;
komunikativní cvičení a roleplay umožňující aktivní použití jazykových kompetencí, které jsou prezentovány v úvodních dialozích a textech.
Workbook obsahuje 13 lekcí. Každá lekce je - kromě opakovačích - rozdělena do tří částí. Část A obsahuje cvičení vážící se ke gramatice lekce, například Dejte do správných forem, Doplňte osobni zájmena ve správném tvaru, Doplňte prepozice, Převeďte do futura a podobně.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация