Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу. 10-11 клас

  • Файл формата pdf
  • размером 9,41 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу. 10-11 клас
Підручник. — К.: Освіта, 2005. — 255 с.: іл.
Зміст:
10 клас.
Тригонометричні функції.
Синус, косинус, тангенс і котангенс кута.
Тригонометричні функції кутів.
Тригонометричні функції числових аргументів.
Формули зведення.
Формули додавання.
Формули подвійних кутів.
Перетворення суми тригонометричних функцій.
Графіки тригонометричних функцій.
Тригонометричні рівняння.
Найпростіші тригонометричні нерівності.
Степені і степеневі функції.
Степені з цілими показниками.
Степені з раціональними показниками.
Степені з дійсними показниками і степеневі функції.
Ірраціональні вирази.
Ірраціональні рівняння.
Ірраціональні нерівності.
Показникова і логарифмічна функції.
Показникова функція.
Логарифми та їх властивості.
Логарифмічна функція.
Показникові та логарифмічні рівняння.
Показникові та логарифмічні нерівності.
11 клас.
Похідна та її застосування.
Основні властивості функцій.
Границя і неперервність функції.
Дотична до графіка функції.
Похідна.
Техніка диференціювання.
Похідні тригонометричних функцій.
Похідна складеної функції.
Похідні показникової і логарифмічної функцій.
Застосування похідної та дослідження функцій.
Екстремуми функції.
Найбільші і найменші значення функції.
Похідна як швидкість.
Дослідження функцій та розв’язування рівнянь.
Первісна та інтеграл.
Первісна.
Знаходження первісних.
Первісна і площа підграфіка.
Інтеграл.
Застосування інтегралів.
Про диференціальні рівняння.
Елементи комбінаторики.
Множини і підмножини.
Комбінаторика і правило добутку.
Розміщення і перестановки.
Комбінації.
Біном Ньютона.
Початки стохастики.
Імовірність події.
Обчислення імовірностей за допомогою формул комбінаторики.
Перші відомості про статистику.
Статистична імовірність і випадкові величини.
Розподіли імовірностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация