Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бармак О.В. Visual studio. NET. Створення Windows-програм

  • Файл формата pdf
  • размером 898,87 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бармак О.В. Visual studio. NET. Створення Windows-програм
Хмельницький: ХНУ, 2006. – 90 с.
Розглядається нова технологія програмування – .NET корпорації Microsoft та інструментальний засіб, з допомогою якого вона втілюється – інтегроване середовище розробки Visual Studio .NET.
Матеріал містить великий об’єм реальних програм, який дозволяє в стислі терміни курсу осягнути розмаїття методів роботи при створенні програмного забезпечення.
Конспект лекцій з курсу Сучасні технології та інструментарій програмування рекомендований для студентів спеціальності Інформаційні технології проектування ВНЗ.
Книга містить конспект лекцій для вивчення курсу Сучасні технології та інструментарій програмування для студентів спеціальності 7.080402 - Інформаційні технології проектування.
В лекціях розглядається нова технологія програмування - .NET корпорації Microsoft та інструментальний засіб, з допомогою якого вона втілюється – інтегроване середовище розробки – Visual Studio .NET.
Курс лекцій складається з чотирьох розділів.
В першому розділі (лекції 1-5) зроблено огляд нової технології програмування та коротко нагадується об’єктно-орієнотований підхід – необхідна ланка для подальшого розуміння матеріалу.
Другий розділ (лекції 6-9) присвячено опису інтегрованого середовища розробко програмного забезпечення для технології .NET – Visual Studio .NET. Детально розглядається послідовність роботи з вікнами програми для створення нових проектів та редагування існуючих.
Третій розділ містить детальний опис процесу створення Windows-програм. Розглянуто форми та її наслідування, побудова меню, панель інструментів, MDI-форма та основні елементи керування.
Останній, четвертий розділ присвячено розгляду технології ADO.NET – доступу із Windiws-програми до баз даних. Розглянуто процес під’єднання до бази даних, клас DataSet, та процес зв’язування елементів управління з наборами даних.
Матеріал лекцій містить великий об’єм реальних програм, який дозволяє в досить стислі терміни курсу осягнути все різномаїття методів роботи при створенні програмного забезпечення.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация